mock

Firemní dobrovolnictví

V rámci firemního dobrovolnictví pomáháme firmám vymýšlet a organizovat zaměstnanecké dobrovolnické programy nebo i jednotlivé dobrovolnické aktivity.

Zakládáme si na tom, aby programy byly přínosem nejen pro firmu a její zaměstnance, ale také pro neziskové organizace, kam tato pomoc směřuje.

Firemnímu dobrovolnictví se HESTIA věnuje již od roku 2002. V rámci firemního dobrovolnictví se velmi přirozeným způsobem potkává komerční a neziskový sektor. Každoročně propojíme dobrovolníky z několika desítek firem s neziskovými organizacemi po celé České republice a dobrovolníci z programů, které spravujeme, věnují neziskovému sektoru kolem 15 tisíc hodin ročně.

V rámci firemních programů se k tématu dobrovolnictví dostanou lidé produktivního věku, kteří by se k němu jinak prakticky vůbec nedostali. Jim zprostředkováváme často první a bezpečnou dobrovolnickou zkušenost. Dobrovolnictví je pro ně zdravou výzvou a zajímavou příležitostí pro seberealizaci, zpestření pracovních aktivit a posílení týmové ducha. Snažíme se vybírat projekty, které mají opravdový přínos i pro přijímající neziskové organizace a ty také učíme, jak pracovat se specifiky firemních programů.   Neziskovým organizacím se tak dostává pomoci s jejich každodenními starostmi a potřebami, s nedostatkem kapacity i know-how.

Firemnímu dobrovolnictví se věnujeme jednoduše proto, že věříme v jeho smysluplnost a široké spektrum přínosů jak pro firmy a jejich zaměstnance, tak pro neziskové organizace a komunitu jako celek. 

HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z.ú. je členem Asociace společenské odpovědnosti.

To vše je HESTIA
Program Pět P ​    ​

Program Pět P ​ ​

Na základě mnohaletých zkušeností s prací s dětmi se snažíme prosadit myšlenku, že děti nepotřebují tolik hmotné statky jako dlouhodobou podporu, cit a zájem stabilní osoby. O jakkoli ohrožených dětech to platí dvojnásob.

Pověřen k sociálně právní ochraně dětí je program Pět P preventivním programem pro děti ve věku 6 - 15 let založeném na kamarádském vztahu dítěte s dospělým dobrovolníkem. Je určen dětem, jejichž zdravý vývoj je ohrožen nepříznivými vlivy a kterým by jakkoliv mohl prospět hodnotný vztah s dobrovolníkem - kamarádem. Nabízí pomoc dětem, které si obtížně hledají kamarády právě díky svým zdravotním, rodinným, výchovným, sociálním či jiným znevýhodněním.

...zobrazit více

Program 3G-tři generace - neaktivní

Program 3G-tři generace - neaktivní

logo 3GProgram je momentálně pozastaven.

 

Program 3G-tři generace propojuje dobrovolníky ve věku 50+ s rodinami s dítětem či dětmi, kterým schází kontakt s třetí generací. Hlavní náplní programu je užít si společně strávené chvíle tím, co Vás baví a naplňuje.

 

...zobrazit více

Program KOMPAS - neaktivní

Program KOMPAS - neaktivní

logo KOMPASProgram je momentálně pozastaven.

Program KOMPAS poskytuje skupině dětí prostor, kde budou přijímány ostatními dětmi a dospělými dobrovolníky. Aktivity na schůzkách jsou zaměřeny na posílení sebevědomí, zlepšení vyjadřování, navázání přátelství, zábavu a celkovou možnost hodnotného trávení volného času. Dobrovolníci si vyzkouší práci ve skupině, vedení menšího týmu, tvorbu programu a poznají více sami sebe.

...zobrazit více

Firemní dobrovolnictví

Firemní dobrovolnictví

V rámci firemního dobrovolnictví pomáháme firmám vymýšlet a organizovat zaměstnanecké dobrovolnické programy nebo i jednotlivé dobrovolnické aktivity. Zakládáme si na tom, aby programy byly přínosem nejen pro firmu a její zaměstnance, ale také pro neziskové organizace, kam tato pomoc směřuje.

...zobrazit více