Podpořte nás - pomozte nám podporovat dobrovolnictví

Podpořte naše dobrovolnické programy a přispějte libovolnou částkou. Můžete se stát dlouhodobým přispěvatelem nebo zaslat jednorázový finanční obnos.

Je dobrovolnictví něco, čemu věříte? Popořte naši činnost a  programy jakýmkoli darem přímo na našich stránkách nebo na účet: 2700310906/2010 (FIO Banka).

Žádný dar pro nás není malý!


Podpořte rozvoj ceny Křesadlo

Organizace HESTIA se již 20 let věnuje podpoře, rozvoji a propagaci dobrovolnictví v České republice. Od roku 2001 uděluje HESTIA dobrovolníkům za jejich dlouhodobou práci ve prospěch druhých cenu s názvem Křesadlo. Hlavním cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit práci dobrovolníků, upozornit na přínos dobrovolnických činností v naší společnosti, zviditelnit příběhy vzájemné a nezištné pomoci a především podpořit další lidi k zapojení se do dobrovolnických aktivit. 

Cenu Křesadlo můžeme udělovat pouze díky našim cenným partnerům a jejich morální i finanční pomoci. Podpořte i Vy další rozvoj ceny Křesadlo.


Podpořte fungování našeho portálu Dobrovolník.cz

HESTIA provozuje portál Dobrovolník.cz s databází dobrovolnických příležitostí, která slouží neziskovým organizacím jako platforma k hledání dobrovolníků pro své aktivity a zájemcům o dobrovolnictví k nalezení vhodných příležitostí. Váš dar bude využit na správu portálů, pravidelnou aktualizaci i nutná technická zdokonalení. Pomozte nám, abychom se mohli i nadále o portál starat a vylepšovat jej!