Zkouška profesní kvalifikace koordinátora dobrovolníků

HESTIA je autorizovanou osobou pro výkon zkoušky a udělení profesní kvalifikace koordinátora dobrovolníků.

Práce koordinátora dobrovolníků již není nezařaditelným povoláním, ale od podzimu 2014 se stala uznanou profesí v Národní soustavě povolání.

Jak je profese definována?

Povolání koordinátora byla přirazena 10. platová třída a je definováno takto: „Koordinátor dobrovolníků řídí specifické lidské zdroje – dobrovolníky a zajišťuje veškeré činnosti spojené s jejich činností v souladu s cíli organizace nebo projektu." Podrobnou charakteristiku profese koordinátora z hlediska potřebného vzdělání, měkkých dovedností, odborných znalostí a dovedností naleznete zde

Získání osvědčení

Osvědčení o profesní kvalifikaci koordinátora dobrovolníků lze získat po úspěšném vykonání zkoušky, zaměřené na dosavadní praxi a orientaci uchazeče v oblasti managementu dobrovolnictví. 

Úhrada za zkoušku, která může trvat cca 5 hodin dle délky dosavadní praxe a zkušeností uchazeče s managementem dobrovolnictví, je 6.100 Kč (včetně DPH).

Všechny informace k přípravě a průběhu zkoušky naleznete zde.

Pro získání přihlášky a dotazy ke zkoušce kontaktujte Hanu Vosmíkovou: hana.vosmikova@hest.cz

Na setkání s vámi a na diskuzi o managementu dobrovolnictví se těší autorizovaní zkoušející:
PhDr. Jiří Tošner, Michaela Jandová, Mgr. Ivana Hradecká