Co jsme již zažili

HESTIA působí již od roku 1993. Od té doby nastartovala mnoho dobrovolnických iniciativ. Dobrovolnictví je naším posláním. Stane se i vaším?

Dobré mezilidské vztahy jako motor naší práce

Začínali jsme v roce 1993 jako Nadace pro rodinu při pražské rodinné poradně. Název HESTIA jsme zvolili podle antické bohyně rodinného krbu a dobrých mezilidských vztahů, které jsou rovněž hlavním motorem naší práce.

V roce 1998 jsme přešli z nadace na občanské sdružení a začali jsme se věnovat dobrovolnictví a založili jsme organizační článek "HESTIA – Národní dobrovolnické centrum“. Jeho posláním je podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví. 

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví jako náplň naší práce

V průběhu let jsme měli několik vlastních dobrovolnických programů: Pět P, KOMPAS a 3G, které tvoří náš druhý organizační článek "HESTIA - Mentoringové dobrovolnické programy". Jejich přínos spočívá především ve vzájemném předávání zkušeností mezi dobrovolníkem a klientem programu. Úspěchy a přínos se jistě nedají vyjádřit v číslech, ale pokud by mohla čísla mluvit, tak jen v rámci programu Pět P od jeho počátku v Praze již fungovalo přes 700 dvojic!

Nastartovali jsme řadu dobrovolnických projektů zaměřených na děti, mládež, pacienty, seniory i nezaměstnané. Pomohli jsme při založení mnoha dobrovolnických center, připravili řadu metodik, vyjednali pojištění dobrovolníků, podíleli jsme se na přípravě Zákona o dobrovolnické službě.

Již několik let pořádáme vzdělávací akce pro koordinátory dobrovolníků, metodicky podporujeme více než šedesát organizací sdružených v Koalici dobrovolnických iniciativ, spolupracujeme s různými mezinárodními dobrovolnickými organizacemi a každoročně pořádáme konference věnované dobrovolnictví.

Chceme motivovat ostatní k dobrovolnictví!

Již od roku 2001 udělujeme cenu „Křesadlo – cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“, která je oceněním dobrosrdečnosti a nadšení dobrovolníků. 

V roce 2005 jsme založili další organizační článek "HESTIA – Metodické a vzdělávací centrum“. V jeho rámci se podílíme na projektech vzdělávání a supervize v pomáhajících profesích, zejména v sociálních a zdravotních službách.

Naše činnost je zaměřena stále na původní cíl – dobré mezilidské vztahy. Dobrovolnictví učí lidí spolupracovat na základě dobré vůle, která vyžaduje dobrou vzájemnou komunikaci. Věříme, že naší činností pomáháme k morální a občanské rehabilitaci české společnosti.

Od 1. 1. 2016 jsme se změnili na HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú. a máme tři organizační články: