Proč podporovat dobrovolnictví a dobrovolnické programy

Společenská odpovědnost firem i jednotlivců a dobrovolnická činnost jsou naše témata. Chcete podpořit naši práci? Zjistěte jak!

Solidarita a vzájemná pomoc tvoří základ existence lidské společnosti. Život každého z nás je závislý na jednání ostatních. Ač si to uvědomujeme někdy více a někdy méně, nemůžeme žít jeden bez druhého. Když si toto připustíme, začneme cítit zodpovědnost nejen za sebe a naše vlastní štěstí, ale také za štěstí ostatních. Neboť štěstí ostatních je přece i naše štěstí a smutek druhých i nás činí smutnými. Věříme, že právě v dobrovolnictví se skrývá základ zdravé společnosti, která je vystavena na pevných základech a umožňuje každému z nás prožít jedinečný a smysluplný život. Věříme, že dobrovolnictví je tmelem, který dokáže lidi spojovat a dát jim pocítit radost se vzájemné pomoci a potřebnosti.

Věříme, že dobrovolnický vztah v našich mentoringových programech dokáže obohatit naše klienty i dobrovolníky, že dobrovolnictví v komunitě dokáže vytvářet příjemnější prostředí ve městech i na vesnicích, že organizace pracující s dobrovolníky mohou naplňovat své poslání mnohem lépe a účinněji i že firemní dobrovolnictví je prostředkem zdravého fungování firem v jejich blízkém i širším okolí.

Je dobrovolnictví také něco, čemu věříte? Chcete podpořit naši práci? Zjistěte jak! 

Jak nás můžete podpořit