Správní rada

Předseda správní rady                                

   Marek Vozka                    

            

Členové správní rady     

Mgr. Bohdana Břízová, Ph. D.             

Ing. Barbora Chuecos   

             

PhDr. Josef Slowík, Ph. D.,         

  Marek Pavlík