Naše mezinárodní kontakty

Dlouhodobě se věnujeme spolupráci se zahraničními partnery. Nabízíme jim bohaté zkušenosti z oblasti dobrovolnictví, které jsme získali během více než 20 let své existence.

V roce 2018 se naši kolegové zúčastnili několika mezinárodních akcí na různá témata:

-European Pro Bono Summit 2018 ukázal nové směry v expertním dobrovolnictví

pro-bono-madrid.jpg

Na začátku října se Monika Kissová, manažerka programů firemního dobrovolnictví, zúčastnila evropského Pro Bono Summitu v Madridu. Na toto
každoroční setkání přijíždí velké množství zástupců korporátní i neziskové sféry, jejichž srdcovou záležitostí se stalo expertní dobrovolnictví.

Hlavním cílem setkání je sdílet zkušenosti a dobré příklady z různých zemí a organizací a pomáhat tak rozvíjet expertní dobrovolnictví ve všech jeho formách a podobách.

Zazněly inspirativní příspěvky z USA – například od zakladatelky CreateAthonu (24H kreativního maratonu, během kterého vznikají kampaně pro neziskové organizace) Teresy Coles nebo od Matthew Manose, jehož cílem a krédem je věnovat celou polovinu své práce zdarma ve prospěch neziskového sektoru. Jeho společnost Verynice se věnuje designu a komunikaci. 
Jednotlivé workshopy se týkaly například využití technologií, začlenění dobrovolnictví do firemních leadership programů nebo dobrovolnictví jako podpůrného nástroje pro získávání, rozvoj i udržení loyálních zaměstnanců. Expertní dobrovolnictví je tedy obrovským přínosem nejen pro neziskové organizace, ale také pro samotné vysílající firmy a jejich zaměstnance.
A navíc i na tomto fóru jsme si opět potvrdili (a opravdu jsou na to data), že ti, co se věnují dobrovolnictví, jsou šťastnější a zároveň šťastní lidé věnují více svého času dobrovolnickým činnostem!

-V dubnu se manažerka programů firemního dobrovolnictví Monika Kissová zúčastnila mezinárodního workshopu o firemních dobrovolnických programech "Jak nastavit efektivní a účinný program firemního dobrovolnictví", který se konal v Budapešti.

 

 

 

 

 

 

Vytvořit efektivní a dobře fungující program firemního dobrovolnictví není tak jednoduché, vyžaduje to hodně strategického plánování a hledání průniku mezi prioritami firmy, zájmy zaměstnanců i potřebami společnosti a neziskového sektoru. Nové poznatky budeme aplikovat ve spolupráci s našimi firemními klienty.

-V březnu se vedoucí Centra mentoringových dobrovolnických programů Zuzana Hasanová zúčastnila Evropského summitu o  mentoringu v Berlíně.

Přes 200 odborníků z celého světa tu po 3 dny sdílelo zkušenosti, vytvářelo nová partnerství a přemýšlelo, jak rozvíjet své mentoringové programy. Jean Rhodes, ředitelka výzkumného centra mentoringu v Bostonu, řekla: „v USA je mentorem 1% dospělé populace, téměř z poloviny se jedná o  muže“. Jedno z diskusních setkání pod vedením Heide Busse z univerzity v Bristolu bylo na zásadní téma "jaké výsledky mentoringových programů bychom měli měřit a jak?" Vedle USA je výzkum efektivity evropských programů totiž velice omezený. Jednou ze snah summitu je proto vytvořit evropskou síť výzkumníků mentoringu. Poslední den byl naplněn kreativními a intenzivními workshopy, jeden z nich například na téma role koordinátora ve zlepšování mentoringových  vztahů pod vedením Sandry Brown z Befriending Network, UK.

Ani v roce 2017 jsme nezaháleli:

Konference CEV o dobrovolnictví - 4.-6.10.2017, Vídeň

23. 5.  jsme přivítali v naší kanceláři milou návštěvu zástupců DC z Norska. Při dvouhodinovém rozhovoru jsem se navzájem informovali o tom, jak funguje dobrovolnictví v obou zemích, jak je organizováno, financováno a statisticky sledováno.

10.-11.května 2017 proběhl v Evropském centru pro mentoring založený na důkazech v holandském Leeuwardenu kurz americké výzkumnice prof.Jean Rhodes na téma evaluace a monitoring mentoringových programů. 

V dubnu se naše kolegyně zúčastnila konference CEV o strategiích pro rozvoj dobrovolnictví konané v Londýně.


REALIZOVANÉ MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

V minulých letech jsme byli zapojeni do těchto projektů:

  • 2014-2015: Společně s vybranými neziskovými organizacemi z Polska, Slovenska a Maďarska, které se věnují dobrovolnictví, byla i HESTIA součástí mezinárodního projektu "To encourage volunteering among V4 countries" Cílem projektu bylo podpořit dobrovolnictví mezi zeměmi Visegrádské skupiny. Výstupem tohoto projektu je podrobná online publikace, která shrunuje všechny dosažené výsledky. Bližší informace k celému projektu můžete nalézt na webových stránkách maďarského partnera NYICITA. Projekt byl podpořen Visegrádským fondem.
  • 2013-2015: Společně se zástupci mentoringových programů z Německa (Gemeinsam leben und lernen in Europa e. V.), Velké Británie (CSV, dnes Volunteering Matters), Litvy (Paramos vaikams centras) a Slovenska (Rada Mládeže Prešovského Kraja) byla HESTIA zapojena do mezinárodního projektu partnerství "VoluMe" (VOLUntary MEntors) v rámci programu Grundtvig. Hlavní výstup projektu představuje Metodika dobrovolnických mentoringových projektů s bohatou sbírkou příkladů dobré praxe z evropských zemí. Více informací je dostupných na webu projektu.
  • 2013-2014: V těchto letech proběhl mezinárodní projekt z výzvy OPLZZ Tematické sítě pod názvem “Dobrovolnictví a veřejná služba v obci – jak na to?“, realizovaný s Národní sítí zdravých měst, jehož výstupem je publikace “Metodika dobrovolnictví v obci – jak na to?“. Tento projekt završil a propojil naši činnost původně zaměřenou na jednotlivé obory a resorty tím, že jeho cílem bylo a nadále je dobrovolnictví jako nástroj rozvoje komunit, tedy spolupráce občanů, veřejné správy i všech typů neziskových i komerčních organizací.
  • 2012-2013: V roce 2012 jsme volně navázali na Grundtvig projekt “Nové horizonty pro aktivní seniory“ projektem s názvem s názvem “Nové horizonty starého přátelství“. Tentokrát se naším partnerem stala slovenská organizace C.A.R.D.O. z Bratislavy. Projekt umožnil seniorům v obou zemích uvědomit si svůj potenciál a využít nabyté celoživotní zkušenosti a praxi v odlišném sociálním a kulturním prostředí.
  • 2012: Ve druhé polovině roku jsme vstoupili jako hlavní partner z ČR do Grundtvig projektu s názvem “REFERENCE – Valuing and using skills development through volunteering as a pathway into employment“, který realizovala Asociace Pět P v ČR, o. s. v partnerství s dobrovolnickými organizacemi z Německa, Slovinska, Rumunska, Velké Británie, Slovenska a Malty.
  • 2011: Evropský rok dobrovolnictví! V tomto roce jsme realizovali projekt podpořený z EU pod názvem „Dobrovolnictví pro všechny“,  jehož výstupem byla, kromě 11 regionálních projektů komunitního dobrovolnictví, čtyřech dokumentů o dobrovolnictví, také další kniha P Friče a M. Vávry „Tři tváře komunitního dobrovolnictví“.
  • 2010-2012: V první polovině roku 2012 jsme se podíleli na Grundtvig projektu “Volunteers to learn“, jehož hlavním cílem bylo najít zajímavé příklady dobré praxe v oblasti rozvoje kompetencí a zvyšování kvalifikace dobrovolníků. Kromě nás se do projektu zapojily partnerské organizace z Německa, Rumunska, Itálie a Velké Británie.
  • 2010-2012: V těchto letech jsme realizovali projekt Grundtvig s názvem “Nové horizonty pro aktivní seniory“. Šlo o společnou aktivitu HESTIA, o. s. a německé organizace Gemeinsam leben und lernen in Europa z Pasova. Projekt se snažil poukázat na důležitost seniorů pro společnost a pomoci překonat stereotypy o seniorech jako „znevýhodněných“.
  • 2010: V roce 2010 jsme se zapojili do projektu NROS “Cesta ke spolupráci – Rozvoj česko-norského partnerství“, jehož součástí bylo osobní setkání s norskými partnery v dubnu v Oslu a v květnu v Praze.