mock

Cena Křesadlo 2022

Cena Křesadlo 2022

Aktuální výzva a formulář

Naděje, to je klíčové slovo pro nominace dobrovolníků na Cenu Křesadlo za rok 2022. Našim starým světem zatřásly pandemie z minulých let a současná válka na evropském kontinentu. Na jejich pozadí se pozvolna tvoří nová realita. Jaká bude? To nevíme. Jen tušíme, jakou bychom ji chtěli mít. Jisté ale je, že my, neziskové organizace a naši dobrovolníci, jsme součástí tohoto zásadního procesu.  

Pojďte spolu s námi oslavit vaše dobrovolníky a vyprávět jejich příběhy. Nominujte své dobrovolníky na Cenu Křesadlo za Prahu za rok 2022. 

Máte ve svém středu dobrovolníka, kterého chcete ocenit? Nezáleží na tom, jestli je to někdo, kdo přišel se svou nabídkou spolupráce v krizi. Právě ve chvíli, kdy pro vás byla jeho pomoc zásadní. Nebo jestli je to někdo, kdo vás svým příchodem posunul a inspiroval k nějaké zásadní změně. Nebo jestli je to někdo, na koho se můžete celá léta spolehnout a víte, že se na něj můžete obrátit, i kdyby padaly z nebe trakaře (tedy… nechceme přivolávat trakaře!). Nominujte dobrovolníka, který je pro vás zásadní, důležitý, nepostradatelný. Z vašeho úhlu pohledu, v kontextu vaší organizace. To, co se může zdát v širokém kontextu jako maličkost, mohlo být pro vaši organizaci naprosto zásadní! A to je důležité.  

Cenou Křesadlo podporujeme nejen dobrovolnictví v klasických oblastech (např. sociální péče a zdravotnictví), ale i v oblastech méně komunikovaných (např. komunity, kultura, životní prostředí, lidská práva a v mnoha dalších). Proto se nenechte zviklat, pokud máte pocit, že vaše téma je mimo hlavní proud. 

Nominujte svého dobrovolníka, vyprávějte nám jeho příběh. Váš společný příběh naděje.

Své nominace vkládejte prostřednictvím formuláře ZDE do 21. 2. 2023


Často kladené otázky

Kdo všechno může nominovat? 

Nominovat může jakákoli nezisková nevládní organizace a neformální skupina nebo společenství, které působí v Praze a nejbližším okolí. Nominovat může i jednotlivec, kterému dobrovolník pomohl.  

Podle čeho a jak toho nejlepšího dobrovolníka vybíráte? 

Nevybíráme nejlepšího dobrovolníka/nejlepší dobrovolnici. Komise vybírá 10 příběhů, které pro daný rok chceme vyprávět širší veřejnosti. 

Výběr provádí výběrová komise, která hodnotí ve dvou kolech. Nejprve hodnotí korespondenčně skupina cca 20 lidí (lidí z dobrovolnické praxe, médií, akademiků, zástupců firem, které podporují dobrovolnictví). Poté se sejde skupina 5-7 hodnotitelů vybraných z té větší skupiny a provede finální výběr. Členové užší hodnotící komise se každý rok mění. Obě skupiny hodnotí podle předem stanovených kritérií. 

Jak podrobně ho mám představit? Je limit např. A4 textu?   

Upřímně, míváme spíše opačný problém. Některé nominace jsou tak stručné, že se z nich nedá vůbec nic vyčíst. Dejte si záležet na tom, aby z textu bylo srozumitelné, jak úžasní a důležití pro vás vaši dobrovolníci jsou.  

Technicky není limit nastaven. Na druhou stranu ani sebelepšímu příběhu nepomůže přehnaně rozvláčné zpracování. 

Můžu nominovat jako dobrovolníka svého psa, se kterým chodím do neziskovky pomáhat?  

Zřejmě se ptáte, jestli nominovaným dobrovolníkem musí být člověk. Ano, musí. Poté, co jsme obdrželi nominaci od majitelky „jednorožce“, se výběrová komise touto otázkou intenzivně zabývala. Dobrovolnictví by mělo být projevem svobodné vůle daného jedince. A nám se u jednorožce (ani jiného zvěře) nepodařilo prokázat, že svobodnou vůlí disponují. Takže ano, musí to být člověk. 

Kolik dobrovolníků mohu za jednu organizaci nominovat? Jsou všichni skvělí, jak vybrat jen jednoho.   

Hm, ano, jen jednoho. Je to těžké, viďte… Pokuste se vybrat jednoho z nich. Někoho, kdo vám dovolí vyprávět ten nejzajímavější příběh. Třeba si přečtěte text nominace po sobě a pokud si řeknete: „No tedy, s tím člověkem bych se rád/a poznal/a!“, tak jste tam, kde jste chtěli být. A nebojte, ti ostatní se nenaštvou. 

Mohu nominovat skupinu dobrovolníků? K nám do organizace chodí pomáhat z jedné firmy už spoustu let a jsou opravdu báječní.   

To, že chodí z firmy, není problém. Naopak, je to prima! Jen příběh skupiny se vypráví o poznání hůře než příběh jednotlivce. Jsme si jistí, že dokážete vybrat jednoho z nich. Například toho, který je pro to báječné fungování nezbytný. 

Má cenu nominovat dobrovolníka, který k nám chodí teprve pár měsíců? Je nějaká minimální délka, po kterou má dobrovolník svou činnost vykonávat?    

Určitě má! Křesadlo není cena za výdrž, takže žádná minimální délka není stanovena. Důležité je, aby byl nominovaný dobrovolník pro vás a vaši organizaci/aktivitu důležitý, nepostradatelný, jedinečný. Ve vašem kontextu, podle vašeho uvážení. Jen by bylo prima, abyste nás do vašeho kontextu nechali v nominaci nahlédnout, abychom vámi vyprávěný příběh dokázali docenit. 

Jsou nějaké doporučené (nebo důležitější) oblasti, ve kterých dobrovolníci působí? V minulosti byla většina oceněných dobrovolníků ze sociální nebo zdravotní oblasti. 

To máte pravdu, byla jich většina. Ale bylo to tak proto, že z těchto oblastí jsme dostali nejvíce nominací. Ale žádné z témat není „privilegované“. Naopak, rádi bychom dodali odvahu nominovat všem organizacím mimo hlavní proud. Byli bychom rádi, kdyby nám pomohly svými nominacemi a příběhy svých dobrovolníků ukázat pestrost dobrovolnictví. 

Co z toho budeme my jako organizace mít? Všechno promyslet a napsat nominaci nás bude stát nějaký čas. 

Radost, přece! Je to příležitost oslavit společnou práci. Dáte svým dobrovolníkům najevo, jak si jich vážíte. Na slavnostním setkání, na kterém se Cena Křesadlo předává, se sejdou všichni nominovaní dobrovolníci a jejich nejbližší, ale i jejich koordinátoři a zástupci organizace. Je to příjemný podvečer a příležitost se setkat se zajímavými lidmi. 

Ale z čistě pragmatického úhlu pohledu budete mít příležitost širší veřejnosti představit svou organizaci, váš dobrovolnický program a příběh jednoho vybraného dobrovolníka. Na jeho příběhu můžete vysvětlit, proč jsou pro vás dobrovolníci důležití, jaké dobrovolníky potřebujete a čeho si na nich ceníte. Dáte najevo, že o dobrovolníky stojíte, máte práci s nimi promyšlenou a dokážete jejich přínos ocenit. Prostě, že jste organizace, kde je prima být dobrovolníkem. Což je něco, co se hodí vždycky.


Symbolika a historie Ceny Křesadlo

Myšlenka každoročního ocenění dobrovolníků vznikla v rámci Mezinárodního roku dobrovolníků v roce 2001. Na mezinárodní konferenci o dobrovolnictví v Kroměříži na jaře 2001 řekla Arlene Schindler, dlouholetá propagátorka dobrovolnictví v USA: „Je to ocenění pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“, a motto bylo na světě. Hledali jsme ještě název ceny a shodli jsme se na názvu Křesadlo.  

První křesadla navrhla akademická malířka Alena Šrámková, která ale nemohla nalézt žádný vzor. Nakonec výtvarnice udělala několik návrhů, komise jeden vybrala a student pražské VŠUP Jiří Papcůn dva roky křesadla vyráběl. Byl to předmět hodný Járy Cimrmana – zapalovač bez benzinu v dřevěném stojánku, ale podstatné bylo jeho poslání – dobrovolníci pomáhají vykřesat jiskry lidství. Finální podobu křesadlu dal pan kovář Jaroslav Zíval, který pro nás plně funkční křesadla ve své výhni vyrábí dosud. 

Hlavním cílem udělování Ceny Křesadlo je ocenit práci dobrovolníků, upozornit na přínos dobrovolnických činností v naší společnosti, zviditelnit příběhy vzájemné a nezištné pomoci. Křesadlo pomáhá seznámit širší veřejnost s pestrostí dobrovolnictví a podpořit další lidi k zapojení se do dobrovolnických aktivit. Je také malou oslavou těch, bez kterých bychom ty úžasné dobrovolnické příběhy nemohli vyprávět, koordinátorů dobrovolníků z nevládních neziskových organizací. 
 
HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú. zajišťuje udělování Ceny Křesadlo v Praze a koordinuje partnerské organizace v regionech – Olomouckém kraji, Karlovarském kraji, Ústeckém kraji, Jihomoravském kraji, Libereckém kraji, Plzeňském kraji, kraji Vysočina. Pokud byste se k nám chtěli připojit a předávat křesadlo ve vašem regionu, kontaktujte nás. 

  

Do konce roku 2022 jsme společně s našimi partnery vyprávěli 1003 dobrovolnických příběhu a předali přesně tolik Křesadel. 


Křesadlo 2021

Brožura s příběhy oceněných dobrovolníků a tisková zpráva


Křesadlo 2020

Brožura s příběhy oceněných dobrovolníků a tisková zpráva


Křesadlo 2019

Brožura  s příběhy oceněných dobrovolníků a tisková zpráva.

Křesadlo 2018

Brožura  s příběhy oceněných dobrovolníků a tisková zpráva.


Křesadlo 2017

Článek a fotografie ze slavnostního večera, brožura s příběhy oceněných dobrovolníků.


Křesadlo 2016

Fotogalerie z večera a brožura s medailonky oceněnými a tisková zpráva.


Křesadlo v regionech

V případě, že byste měli zájem nominovat svého dobrovolníka za další regiony, můžete zkontaktovat regionální koordinátory dle přehledné mapky.

Žluté špendlíky značí aktivní místa, kde se Cena Křesadlo uděluje, červené označuji místa, kde se v uplynulých letech Křesadlo předávalo.


 

MHMP
Pražské vodovody a kanalizace
Mary Kay