mock

Cena Křesadlo

Důmyslná kombinace několika prvků, které dokáží zázrak – vznikne oheň. Křesadlo jako ocenění práce a odhodlání našich dobrovolníků, je symbolem vzniku něčeho krásného. Spojení ochoty pomáhat, převzetí zodpovědnosti za druhé, péče a lásky, ale často také odvahy vzepřít se jednoduchým řešením a snad i nechápavým reakcím druhých. 

Cena Křesadlo

Nominujte dobrovolníka za Prahu!

Nominace zasílejte do 8. 2. 2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

O významu Křesadla

Organizace HESTIA se již 20 let věnuje podpoře, rozvoji a propagaci dobrovolnictví v České republice. Od roku 2001 uděluje HESTIA dobrovolníkům za jejich dlouhodobou práci ve prospěch druhých cenu s názvem Křesadlo. Hlavním cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit práci dobrovolníků, upozornit na přínos dobrovolnických činností v naší společnosti, zviditelnit příběhy vzájemné a nezištné pomoci a především podpořit další lidi k zapojení se do dobrovolnických aktivit.

Křesadlo se snaží oceněným dobrovolníkům získat respekt k jimi vykonaným aktivitám a zájem širší veřejnosti o dobrovolnickou službu. Jde o symbolické poděkování těm, kteří zdarma svůj volný čas věnují obecně prospěšným činnostem, pomáhají postiženým lidem či vedou různé organizace, které rehabilitují myšlenku dobrovolnictví. Dobrovolníky nominují neziskové organizace i sami občané. O tom, komu bude náležet ocenění cenou Křesadlo, rozhoduje komise složená ze zástupců neziskových organizací, novinářů, zástupců státní správy a samosprávy a komerčních firem.
 
V Praze probíhá slavnostní předávání již pravidelně za účasti primátora hlavní města Prahy a patrona ceny Křesadlo Tomáše Töpfera. Kromě Prahy  je cena Křesadlo udělována i v dalších městech ČR, mezi ně patří například Liberec, Roudnice nad Labem, Olomouc Plzeň, Ústí nad Labem, Kladno, Chotěboř, Pelhřimov, Hlinsko, Karlovy Vary, Náchod či Hradec Králové. Za rok 2014 bylo rozdáno celkem 51 Křesadel. Více o historii ceny se dočtete zde.

Symbolika ceny Křesadlo

Myšlenka každoročního ocenění dobrovolníků vznikla již v rámci Mezinárodního roku dobrovolníků v roce 2001. Symbolika udělované ceny i jejího názvu je více než zřejmá: dobrovolníci jsou těmi, kdo pomáhá vykřesat jiskry lidství.
at jiskry lidství.

Křesadlo 2017

Článek a fotografie ze slavnostního večera, brožura s příběhy oceněných dobrovolníků.


Tisková zpráva za rok 2016

Deset dobrovolníků převzalo cenu Křesadlo za rok 2016

Primátorka HMP Adriana Krnáčová v zastupení radní prof. Ing. Evy Kislingerové, CSc., patron ceny Tomáš Töpfer a HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú. udělili dne 22. 3. 2017 v Rezidenci primátorky na Mariánském náměstí cenu "Křesadlo – Cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“ za rok 2016 v Praze. Fotogalerie z večera.

Cena Křesadlo slouží jako symbolické poděkování těm, kteří nezištně věnují svůj čas, dovednosti a energii obecně prospěšným činnostem.

Cenu dostalo 10 dobrovolníků, které vybrala z 38 nominací 19členná komise složená ze zástupců neziskových organizací, novinářů, zástupců státní správy a samosprávy a komerčních firem. Širokou komisí se snažíme o co nejobjektivnější výběr. Nad nominacemi probíhala vášnivá diskuse, nakonec o držitelích Křesadel rozhodlo hlasování.

Profily oceněných najdete na našem facebooku a v brožuře, kterou Vám na vyžádání rádi zašleme. Mezi novými držiteli Křesadla jsou opět dobrovolníci velmi mladí, ale také ti, kteří by již dávno mohli jen odpočívat a věnovat se svému privátnímu životu. Zastoupení jednotlivých oblastí je různorodé, od dobrovolníků věnujících se dětem či dospělým, kteří potřebují pomoc (Pan Pospíšila a Bikers Prague), po ty kteří pomáhají v komunitě, kde bydlí, jako například Pavla Michálková, která je aktivní hned v několika spolcích oživujících kulturní a společenský život na Malé Straně. Pan Václav Dragoun se nechal pohltit divadelním provozem ve Studu Hrdinů, pan Rostislav Konůpka již roky pořádá v rámci Hnutí Brontosaurus akce na pomoc záchraně památek. Všechny oceněné osobnosti jsou příkladem a inspirací pro své okolí.

Slavnostní atmosféru večera doplnila hudebním vystoupením Marta Töpferová. 

Novinářům rádi poskytneme více informací o historii ceny Křesadlo a také o  jednotlivých oceněných dobrovolnících. Fotogalerie zde. Pište si o ně na michaela.jandova@hest.cz.


Křesadlo v regionech

V případě, že byste měli zájem nominovat svého dobrovolníka za další regiony, můžete zkontaktovat regionální koordinátory dle přehledné mapky.


 

Praha
Pražské vodovody a kanalizace