mock

Zveme vás na Konferenci NSZM ČR

Ve dnech 25. a 26. listopadu 2014 se v Praze uskuteční celostátní 21. Konference Národní sítě Zdravých měst ČR, která se zaměří na aktuální témata a sdílení osvědčených postupů v obcích, městech a regionech.

nszm.jpg

První den akce proběhne v Kaiserštejnském paláci na Malé Straně. Hlavními tématy letošní konference bude strategické řízení a podpora dobrovolnictví v obcích v návaznosti na principy udržitelného rozvoje, konference také představí postupy nejpokročilejší realizátorů mezinárodní metody "místní Agenda 21" (MA21) jako možné inspirace i pro nově zvolené zastupitele.

Akce je pořádána pod záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny PČR Ing. Jana Bartoška a ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí i Ministerstvem pro místní rozvoj. V panelové diskusi věnované dobrovolnictví zazní výhody podpory dobrovolnictví v obcích. Konference rovněž představí výstupy projektu „Dobrovolnictví a veřejná služba v obci – jak na to?“, na kterém se podílí i HESTIA. Pro zájemce bude na odpoledne připravena tematická exkurze (možnost výběru: Centrum podpůrné péče Lékořice - Thomayerova nemocnice; Sdružení Okamžik pro podporu nejen nevidomých; Domov Sue Ryder).

Odpolední část bude věnovaná prezentacím a obhajobám nejvyšších kategorií MA21. Zástupci municipalit se zaměří na konkrétní témata, zazní například příspěvky k přípravě strategického plánu, procesnímu či personálnímu řízení na městském úřadu. Program bude zakončen slavnostním oceněním obcí a regionů.

Druhý den, 26. listopadu, naváže konzultační setkání k MA21 v Paláci YMCA, určené všem zájemcům o téma.