mock

Závěr projektu DOSLUŽ se vydařil!

Konference Národní sítě Zdravých měst zakončila projekt DOSLUŽ

Konference Národní sítě Zdravých měst zakončila projekt DOSLUŽ.

Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) ve spolupráci s HESTIA, Národním dobrovolnickým centrem, a se zapojením zahraničních partnerů - slovenského dobrovolnického centra CARDO a baltské asociace Zdravých měst - uskutečnila dvouletý projekt s názvem  „Dobrovolnictví v obci – jak na to?“.  Záměrem projektu bylo prezentovat dobrovolnictví nejen jako bohulibou a prospěšnou činnost, ale také coby účinný nástroj pro rozvoj pracovních kompetencí a zvýšení kvalifikace, například u osob aktuálně nezaměstnaných. Projekt také ukázal, jaké výhody přináší navázání stabilní spolupráce mezi obcemi a dobrovolnickými centry.


Hned zpočátku se do spolupráce aktivně zapojilo 5 míst - Zdravá města Prachatice, Vsetín, Opava, Ústí nad Labem, Město Soběslav a Zdravý kraj Vysočina. V těchto pilotních místech probíhala řada osvětových akcí pro současné i budoucí dobrovolníky - např. besedy se studenty či nezaměstnanými, dobrovolnické kavárny apod. Uskutečnilo se vzdělávání pro organizace, které s dobrovolníky pracují, byla nastavena systémovější spolupráce mezi centry, které dobrovolníky shání, zaškolují a dále nabízí jejich pomoc, mezi organizacemi, které je přijímají, a mezi městem, které tuto aktivitu může dobře podpořit – zejména informačně, propagačně či finančně.


Na projektu se aktivně podíleli i zástupci zahraničních partnerů CARDO a baltské asociace Zdravých měst, ať už svými zkušenostmi a know-how či konkrétními inspiracemi. Stejně jako česká města a spolupracující organizace, nabídli své ověřené postupy a dobré praxe, které byly průběžně zveřejnovány na webové stránce www.DobraPraxe.cz/cz/tema/dobrovolnictvi.
Dalším prakticky využitelným výstupem byla připravená Metodika „Dobrovolnictví v obci - jak na to?“, která přináší osvědčené postupy a doporučení, jak nejlépe dobrovolnictví v obcích podporovat a rozvíjet, např. s kým a jak spolupracovat a jak zapojovat vybrané cílové skupiny. Dále byla vydána zajímavá publikace mapující právě zmíněné dobré praxe a inspirace z ČR i zahraničí. Ze Vsetína, Ústí nad Labem a Opavy byl také natočen krátký dokumentární film, který poutavou formou seznamuje diváka s vybranými aktivitami pilotních měst a jejich dobrovolnických center, samotní dobrovolníci zde zmiňují, co jim tato činnost přináší. Pro všechny zájemce se uskutečnila řada vzdělávacích akcí a konferencí, jejichž výstupy, stejně jako zmíněné metodiky a publikace, naleznete na odkazu www.ZdravaMesta.cz/dobrovolnik.


Projekt se setkal s velikým zájmem jak obcí, tak dobrovolnických center, přinesl řadu nových spoluprací, užitečných výsledků a výstupů. Asociace NSZM a další partneři projektu na něj budou dále navazovat.

 

(Převzato z Tiskové zprávy NSZM http://nszm.cz/img_upload/f96fc5d7def29509aeffc6784e61f65b/141209_tznszm_dosluz_zaver.doc dne 11. 12. 2014)