mock

Výsledky průzkumu firemního dobrovolnictví

Na začátku letošního roku jsme provedli rozsáhlý průzkum zaměřující se na současné trendy v oblasti firemního dobrovolnictví.

zkusenost_NNO_s_FRD.jpg

Průzkumu se zúčastnilo 48 neziskových organizací a 44 firem.  Neziskových organizací jsme se ptali na jejich zkušenosti s tímto typem dobrovolnictví a typ činností, se kterými jim firemní dobrovolníci nejčastěji pomáhají. U firem jsme se zaměřovali na jejich hlavní motivy k zapojení se do aktivit firemního dobrovolnictví a způsob jejich výběru.

 

 

Níže se můžete podívat na 3 grafy, které výstižně ukazují:

  • zkušenost NNO s firemním dobrovolnictvím,
  • typ činností vykonávané dobrovolníky v jejich organizaci a
  • důvod realizace firemního dobrovolnictví.


Další 2 grafy ukazují:

  • motivy firem pro zapojení se do aktivit firemního dobrovolnictví a
  • způsob výběru jejich aktivit.


Dokumenty s celými výzkumy můžete nalézt pod těmito odkazy:

Firemní dobrovolnictví a neziskové organizace – výzkum provedený mezi NNO
Místo firemního dobrovolnictví v rámci CSR aktivit firem v ČR – výzkum provedený mezi firmami