mock

Ty a já - nový dobrovolnický program

Ty a já - dobrovolnictví pro děti v náhradní rodinné péči

CIMG1294.JPG

1. dubna 2015 jsme rozjeli nový dobrovolnický mentoringový program Ty a já – dobrovolnictví pro děti v náhradní rodinné péči. Cílem programu je vytvořit přátelský vztah mezi dobrovolníkem a dítětem v náhradní rodině, tak aby spolu pravidelně, jednou týdně trávili čas, tak jak si sami určí a vyberou.

Co je smyslem nového programu?
Děti mohou s dobrovolníky trávit volný čas venku, v rodině dítěte nebo v klubovně programu. Mohou společně hrát hry, sportovat nebo se připravovat do školy. Děti rozhodují společně s dobrovolníkem o náplni volného času a volbě činnosti.

Náhradní rodina dítěte může v dobrovolníkovi najít partnera, který pomáhá v péči o dítě, zajímá se o něj, dává mu oporu, nabízí mu alternativy trávení času. Dobrovolník může rodině poskytnout jiný pohled na vývoj dítěte, jeho schopnosti a dovednosti. Vytvoření partnerství s dobrovolníkem může být pro náhradní rodinu velkým zdrojem podpory a pozitivní zpětné vazby.

Dobrovolníci získávají zapojením do programu prostor pro rozvoj a zrání své osobnosti. Pomáhají dětem s vytvářením vztahu, navazováním komunikace s vrstevníky a rozvojem dalších schopností a dovedností, z čehož si mohou odnést minimálně dobrý pocit.

Pilotní fáze programu, která nyní začala je podpořena grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Pokud byste se chtěli o programu dozvědět více nebo se do něj zapojit, kontaktujte nás!

TÝM A KONTAKTY
Adresa: Na Poříčí 1041/12, Praha 1, 110 00 (palác YMCA)  
Telefon: 724 775 853, 224 872 075
Email: petra.mancuskova@hest.cz, klara.jezkova@hest.cz

Manažerka projektu: Mgr. Klára Ježková
Koordinátorka projektu: Mgr. Petra Mančušková

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz