mock

Setkání v Informačním centru OSN

Včera jsme se s kolegyní zúčastnili velice zajímavého setkání v Informačním centru OSN: World Café s NNO v rámci projektu "Barvalipe: Roma leadership program 2015".

P5282779.JPG

"Barvalipe: Roma leadership program 2015" je roční program, který má za úkol zmobilizovat 15 romských studentů/absolventů VŠ a podpořit jejich leadership dovednosti k tomu, aby byli aktivní ve veřejném životě.

Projekt realizuje nezisková organizace Slovo 21. Informace o něm a připravovaných událostech najdete na webu projektu.

Díky organizaci Slovo 21, a jejich pozvání jsme měli možnost povědět účastníkům setkání o možnostech dobrovolničení v ČR i v zahraničí.

Moc si pozvání vážíme a přejeme všem zúčastněným hodně štěstí v jejich profesní dráze, ať se rozhodnou jít směrem neziskového či ziskového sektoru.