mock

Projekt "VoluMe" pokračuje!

Další mezinárodní setkání v rámci mezinárodního programu partnerství Grundtvig tentokrát proběhlo na Slovensku.

00.jpg

Společně se zástupci mentoringových programů z Německa, Velké Británie, Litvy a Slovenska je HESTIA zapojena do mezinárodního projektu partnerství "VoluMe" (VOLUntary MEntors) v rámci programu Grundtvig. V průběhu dvou let od léta roku 2013 společně s ostatními pracujeme na vytvoření metodiky zavádění a provozu mentoringových programů.


Ve dnech 6. a 7. října jsme se zúčastnili již čtvrtého mezinárodního setkání. Tentokrát se uskutečnilo na Slovensku pod vedením našeho slovenského partnera Rady mládeže Prešovského kraje. Tématem tohoto setkání byla udržitelnost mentoringového programu. Slovenští kolegové pro nás připravili velice bohatý program. Během dvou dnů jsme měli možnost navštívit několik slovenských organizací, seznámit se s jejich pracovníky a vykonávanou prací.

Navštívili jsme:
•    ústředí Rady mládeže Prešovského kraje, kde jsme se seznámili s fungováním celého uskupení, jejich aktivitami a dosaženými výsledky,
•    nízkoprahové zařízení organizace Člověk v tísni, kde jsme si povídali s místními pracovníky o jejich činnostech a spolupráci organizace s místní komunitou,
•    romskou komunitu ve vesnici Roškovce, kam jsme se vydali za doprovodu terénních pracovníků, kteří nám představili svou práci a konkrétní výsledky, kterých zde během svého fungování dosáhli a
•    koordinátora dobrovolnických aktivit na hradě Šariš, který nás provedl změnami, které zde na hradě dobrovolníci vykonali za minulá léta, a představil nám projekt zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných prací na rekonstrukci hradu.


Kromě návštěv jednotlivých zařízení jsme také diskutovali o konkrétních příkladech, jak nejlépe zajistit udržitelnost mentoringového programu. Vzájemně jsme si vyměňovali zkušenosti z našich fungujících programů. Řeč byla o zajištění financování programu, předejití fluktuace pracovníků, udržení motivace dobrovolníků, následování jednotné vize a cíle programu či spolupráci s místními samosprávami. Účastníci setkaní pocházejí z mnoha rozličných programů. Jeden je například zaměřen na děti, které potřebují psychickou oporu a dobrý vzor, v druhém rodilí mluvčí učí děti přistěhovalců jazyk, v dalším dobrovolníci působí v rodinách s ohroženými dětmi, v jiném pracovníci banky pravidelně doučují děti ve školách atd.


Ze setkání si odnášíme mnoho zajímavých a přínosných informací, které se pokusíme aplikovat i v našich dobrovolnických programech a těšíme se na další setkání, které proběhne v únoru 2015 v Londýně.


Kdyby vás zajímaly další informace o celém projektu "VoluMe", klikněte zde. Pokud byste si chtěli prohlédnout více fotek, podívejte se do našeho alba.


Tým HESTIA