mock

Pěkná akce firemního dobrovolnictví

Zprostředkovali jsme pomoc dvěma neziskovkám

33856892492_6e6d431c38_o.jpg

Vždy nás velmi potěší, když se i díky naší práci propojí potřeby nezisku a chuť pomáhat ze strany firem. Tentokrát velké díky IKEA, která nejenže poskytla své zaměstnance jako dobrovolníky, ale věnovala spoustu času a prostředků proměně společných prostor ve dvou neziskových organizacích, konkrétně v Jahodě (kde vyrostlo nové terénní pracoviště) a v Olivovně (kde mají krásnou dětskou hernu).
A díky samozřejmě i pracovníkům Jahody a Olivovny, kteří měli na organizaci akcí lví podíl a kteří denodenně pomáhají lidem kolem sebe.