mock

Pečujeme o památky - Nový sborník v naší knihovničce

Příklady dobré praxe pomoci dobrovolníků a přínosu neziskových organizací při ochraně památek a jejich oživování kulturními a komunitními aktivitami.

Mezinárodní dobrovolnické campy

V červnu 2017 se v Kroměříži konala konference PEČUJEME O PAMÁTKY, jíž byla Hestia spolupořadatelem. Na konferenci byl oceněn významný podíl neziskových a dobrovolnických organizací v péči
o památky (obnovu, propagaci, kulturní a společenské aktivity aj.). Pořádání kulturních, vzdělávacích a společenských akcí v historických objektech a jejich propagaci odborníci považují za stejně důležité jako péči o jejich zachování a obnovu. Adekvátní využívání památek je představuje jako zdroj historické paměti, rozvoje kulturnosti, estetického cítění, ale jsou také ekonomickým přínosem v cestovním ruchu.
Sborník obsahuje referáty přednesené na semináři, příspěvky dodané v písemné podobě a související dokumenty.