mock

Nová metodika o dobrovolnictví

Ve spolupráci s dalšími odborníky byla sepsána Metodika dobrovolnictví v obci - jak na to? Dobrovolnictví – cesta ke spolupráci obce s občany a organizacemi a inspirace pro získání zaměstnání

PB252512.JPG

Metodika nabízí možnosti zapojení dobrovolníků do života společnosti, a to formou komunitního dobrovolnictví jako prostředku vytváření místních i regionálních sociálních sítí.
Metodika představuje staletou historii i současný stav dobrovolné spolupráce občanů i organizací, uvádí konkrétní příklady dnešní spolupráce od menšího města – Soběslav, přes větší města – Prachatice, Vsetín, Opava, včetně krajského města Ústí nad Labem, až po oblast kraje Vysočina a také zahraniční příklad z rakouského Deggendorfu.


Metodika popisuje doporučené postupy vytváření komunit na základě koordinace dobrovolné spolupráce, kterou nazýváme management dobrovolnictví. Také představuje konkrétní možnosti zapojení a spolupráce veřejné správy, dobrovolnických center s využitím podpůrných pracovních - obvykle dobrovolných - skupin občanů a zástupců veřejné správy i dalších organizací.


Dobrovolné zapojení občanů do komunitních aktivit je přirozený a tvořivý prostředek, jejichž cílem je podpora sociální integrace a zvýšení kvality života občanů díky dobře fungujícímu partnerství občanské, veřejné a komerční sféry na místní i regionální úrovni.
Metodika je výstupem projektu „Dobrovolnictví a veřejná služba v obci – jak na to“, realizovaném v letech 2014 – 2014 spolu s Národní sítí Zdravých měst a dalšími zahraničními partnery.


„Metodika dobrovolnictví v obci - jak na to?“ je k vyzvednutí v HESTIA, ke stažení zde, a nebo k zaslání za poštovné.

(Tošner, J. a kol.: Metodika dobrovolnictví v obci – jak na to?, HESTIA, AGNES, Praha 2014)