mock

Návštěva z norských dobrovolnických center

Dnes nás navětívili zástupci DC z Norska

IMG_20170523_152251.jpg

V úterý 23. 5.  jsme přivítali milou návštěvu zástupců DC z Norska. Při dvouhodinovém rozhovoru jsem se navzájem informovali o tom, jak funguje dobrovolnictví v obou zemích, jak je organizováno, financováno a statisticky sledováno.

Pár zajímavostí:

  • Do dobrovolnické činnosti je zapojeno 70% Norů, jejich práce za rok byla statisticky oceněna 127 000 000 000 norských korun (ale postupuje se jinou metodikou)
  • Téměř v každém okrese je jedno DC financované okresem (takovýchto DC je 480), které má funkci především komunitního centra, slouží i jako spolkový dům.
  • Portál s dobrovolnickou burzou (obdobu našeho dobrovolnik.cz) stabilně financuje svaz měst a obcí.
  • Je udělován jedna cena pro dobrovolníky, v níž probíhají okresní, krajská a celonárodní kola.
  • V Norsku není zákon o dobrovolnictví, řídí se zvykovým právem.