mock

Křesadlo v rukou sympatické dobrovolné hasičky...

...jistě nezpůsobí žádný požár, naopak udělá držitelce radost jako vyjádření vděku za její dlouholetou dobrovolnou činnost

hasicka.jpg

Křesadlo je ocenění za dobrovolnou práci, kterou paní Irena Drozdová ze Střeně věnuje svému okolí. Byla oceněna Křesadlem přímo z rukou zakladatele HESTIA a celorepublikového koordinátora PhDr. Jiřího Tošnera v rámci slavnostního večera 19. 12. v olomouckém Arcibiskupském paláci. 

Tento rok v Olomouckém kraji proběhl již šestý ročník oceňování dobrovolníků cenou Křesadlo, která je duchovním vlastnictvím Národního dobrovolnického centra Hestia. Cílem udělování Křesadel je ocenit zasloužilé dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnickou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají. „Křesadlo je ocenění pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.“

Letošní ročník udílení cen Křesadlo vyvrcholil v pondělí 19. prosince v 19.00 hod. ve Slavnostní dvoraně Arcibiskupského paláce v Olomouci. Zde byly osmi vybraným dobrovolníkům předány certifikáty a samotné ceny v podobě funkčních, ručně zhotovených, křesadel. Po slavnostním udílení následoval akustický vánoční koncert Václava Neckáře se skupinou Bacily.

Nominaci kandidátů mohly až do 28. října provádět jak jednotlivé organizace, tak široká veřejnost, a to v šesti následujících kategoriích: sociální služby; děti, mládež, volnočasové aktivity; zdravotnictví; ekologické aktivity, spolková činnost; humanitární pomoc, rozvojové projekty; dobrovolní hasiči. Došlo celkem 26 nominací. Nezávislá komise, po ukončení nominací, rozhodla ocenit osm dobrovolníků. V kategorii ekologické aktivity, spolková činnost byl oceněn Vladimír Začal (Zlaté Hory) a Eva Marečková (Vrchoslavice), za dobrovolné hasiče získala cenu Irena Drozdová (Střeň). V oblasti děti, mládež, volnočasové aktivity byla oceněna Karla Zavadilová (Olomouc), za sociální služby Simona Pazderová (Přerov), Hana Stryková (Šumperk) a Lenka Šrámková (Olomouc). V kategorii zdravotní oblast cenu Křesadlo obdržela Marie Čamachová (Olomouc).

Organizací ceny Křesadlo 2016 v Olomouckém kraji byla pověřena Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc ve spolupráci s Unií nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje a společností Hestia – Centra pro dobrovolnictví, z. ú. Hlavním partnerem je Olomoucký kraj.

 

(MiH) http://www.maltezskapomoc.cz/olomouc/