mock

Křesadlo 2014 Praha

V Rezidenci primátora hl. m. Prahy byla v úterý 14. 4. 2015 udělena Křesadla 2014 - "Ceny pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci".

Předávání Křesadel je připraveno - ceny, diplomy, dárečky, kytičky,... Děkujeme našim milým partnerům za podporu a poskytnutí drobných upomínkových darů pro oceněné dobrovolníky.

Cenu Křesadlo předával za HESTIA Jiří Tošner, pražská primátorka Adriana Krnáčová v zastoupení Mgr. Michaely Marešové a patron ceny Tomáš Töpfer.


HESTIA již od svého založení věří, že dobrovolnictví je nástroj k vytvoření zdravé občanské společnosti a kultivaci vztahů mezi lidmi. Cena Křesadlo slouží jako symbolické poděkování těm, kteří nezištně věnují svůj čas postiženým či znevýhodněným lidem, nebo poskytují svou energii obecně prospěšným činnostem v neziskových organizacích.


Cenu Křesadlo dostali lidé, které vybrala z 46 navržených dobrovolníků komise složená ze zástupců neziskových organizací, novinářů, zástupců státní správy a samosprávy a komerčních firem.


Mezi novými držiteli Křesadla jsou opět dobrovolníci velmi mladí, ale také ti, kteří by již dávno mohli jen odpočívat a věnovat se svým záležitostem.


Novinkou je letos také udělení jednoho „dvojKřesadla“ - Zuzana Hametová a Petra Marešová byly jako dobrovolnice ve Sluneční škole v Karzgaku v indických Himalájích. Dostávají cenu společně, protože spolu vytvářejí tým a nechtěly být rozděleny.


Zastoupení jednotlivých oblastí je velmi různorodé - od dobrovolníků, kteří se věnují jednomu dítěti či dospělému, který potřebuje pomoc, přes dobrovolníky neúnavně organizující různé akce, až po ty, kteří svoji dramatickou životní zkušenost transformují v pomoc ostatním, např. ženy po onkologické léčbě ve sdružení ALEN.


Držitelům ceny aplaudoval plný Reprezentační sál, protože svou dobrovolnickou činností držitelé inspirují své okolí.
Tiskovou zprávu naleznete na stránkách HESTIA. Další fotografie naleznete na facebookovém profilu HESTIA.