mock

Konference "Dobrovolnictví v obci - jak na to?

Ve dnech 29. a 30. září se konal v Jihlavě již 14. ročník mezinárodní konference o dobrovolnictví. Letošním tématem bylo komunitní dobrovolnictví. Jsme rádi, že i tento rok jsme mohli být spoluorganizátory této důležité akce.

Konference se odehrávala v prostorách sálu Krajského úřadu Vysočina

Během dvou dnů bylo na jihlavské konferenci prezentováno mnoho úžasných příkladů o dobrovolnictví. Zahájení nám zpestřil kulturní program dvojice klientů ÚSP Křižanov, jež sklidil od shromážděného publika velký potlesk. Po úvodních slovech PhDr. Jiřího Tošnera, statutární zástupce HESTIA, primátora statutárního města Jihlavy Ing. Jaroslav Vymazala a radního Kraje Vysočina Mgr. et Bc. Petra Krčála, kteří převzali nad konferencí záštitu, se mohl nabitý program konference plně rozběhnout. Po oba dva dny nás konferencí provázel Honza Dolínek, výkonný ředitel občanského sdružení Adato Paradigma.

Vyslechli jsme si příspěvky o fungování dobrovolnických center a jejich programů; o modelech spolupráce neziskových organizací s orgány místních samospráv a úspěších z ní plynoucích; o rozvoji komunitního dobrovolnictví ve větších městech a naopak i ve velmi malých obcích či o plánovaných změnách, které by měl přinést nový zákon o dobrovolnické službě.
 

Ještě jednou bychom rádi poděkovali vám všem, kteří jste se naší konference zúčastnili a neváhali jste se podělit o své zkušenosti s dobrovolnictvím s ostatními! Velké poděkování také patří Kraji Vysočina, Koordinačnímu uskupení NNO Vysočina a všem dalším, kteří konferenci podpořili.
Příští rok se budeme těšit opět na viděnou v Plzni - Evropském hlavním městě kultury 2015!