mock

Hrozí vašim zaměstnancům vyhoření? Podpořte je v dobrovolnických činnostech!

O pozitivních přínosech firemního dobrovolnictví jsme diskutovali na londýnské konferenci o rozvoji zaměstnanců firem prostřednictvím dobrovolnictví.

londyn-adela-2019-nazev.jpg

Dobrovolnictví může fungovat jako prevence vyhoření zaměstnanců, zlepšení jejich měkkých dovedností i jako strategie společenské zodpovědnosti firem. Setkali jsme se tam se zástupci nadnárodních korporací (The Walt Disney Company, Google, Credit Suisse, Airbus, Fujitsu, UPS, …), ale také NNO a nadací. My v HESTIA víme, jaký přínos dobrovolnictví má, a jsme rádi, že si to uvědomují i nadnárodní firmy. Těší nás, že budou své zaměstnance v dobrovolnictví podporovat, a rádi s nimi budeme spolupracovat na jejich firemních dobrovolnických programech.