mock

HESTIA nabízí nového pomocníka a rádce pro všechny koordinátory dobrovolníků

Jak správně vést dobrovolníky i v době krize a nezbláznit se z toho?
S tím vám pomůže DobroVID - náš nový pomocník a rádce. Najdete zde spoustu užitečných rad a nástrojů pro rozjezd dobrovolnického programu i pro řešení různých výzev v  jeho  každodenním  provozu.  

DobroVID-19_banner

Dnešní doba s  sebou přinesla i řadu pozitiv a mezi nimi třeba velkou vlnu solidarity a dobrovolnické pomoci. V  pozici koordinátorů dobrovolníků se ocitají lidé, kteří to často nikdy nedělali. I zkušení koordinátoři dobrovolníků jsou často v  nové situaci, ve které tápají a dostávají se pod výrazně větší tlak. Hestia se proto rozhodla nabídnout všem těmto lidem to, co umí nejlépe – tedy své know-how na zakládání a vedení dobrovolnických programů.  

DobroVID  je nový pomocník pro koordinátory dobrovolníků nebo kohokoli, kdo se  třeba jen  dočasně ocitl v  podobné roli.  DobroVID  poskytuje koordinátorům dobrovolníků bezplatnou platformu, která  má za cíl podpořit  „zdravé uchopení“ dobrovolnictví i v  této krizové  době.  Zároveň má za cíl podpořit  budování dobrovolnických systémů, které budou bezpečné nejen pro klienty, ale i pro dobrovolníky a budou také udržitelné i pro dobu, kdy opadne prvotní  dobrovolnické  nadšení.   

DobroVID  nabízí pomoc v každé fázi práce s dobrovolníky a při okamžitém řešení problémů a výzev, které „v provozu“ s dobrovolníky vznikají a které je potřeba bezprostředně řešit.  

V neposlední řadě je  DobroVID  rádcem v  péči o sebe samé, aby koordinátoři vydrželi nápor, kterým nyní procházejí. Protože na tom, v  jaké kondici se koordinátoři budou udržovat, záleží úspěšnost jejich mise. Když padnou oni, padnou všichni ostatní na ně.

Pomocníka využijte zde: DobroVID-19

Tým HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z. ú.