mock

HESTIA a její účast v dalším mezinárodním projektu

Dnes skončilo dvoudenní setkání pracovní skupiny zapojené do mezinárodního projektu "To encourage volunteering among V4 countries"

PA242473.JPG

Společně s vybranými neziskovými organizacemi z Polska, Slovenska a Maďarska, které se věnují dobrovolnictví, je i HESTIA součástí mezinárodního projektu zabývajícího se podporou dobrovolnictví mezi zeměmi Visegrádské skupiny.


Ve dnech 23. a 24. října proběhlo v Praze první setkání této pracovní skupiny. Během něho byla navržena struktura plánované národní analýzy, kterou bude provádět každá ze zúčastněných organizací ve svojí zemí a byl navržen obsah druhého plánovaného workshopu a mini-konference, které budou probíhat příští rok v Maďarsku.


Děkujeme primátorovi hl. m. Prahy za poskytnutí záštity našemu pražskému setkání a propůjčení reprezentativních prostor na Staroměstské radnici. Taktéž děkujeme Visegrádskému fondu, bez jehož podpory by nebylo možné toto setkání uskutečnit.


Bližší informace k projektu lze nalézt zde na webových stránkách našeho maďarského partnera NYICITA.