mock

EVŽEN 2017

Zpráva o mezigalaktické hře pro děti z programů Pět P a Ty a já

evzen.jpg

V sobotu 22.dubna 2017 se uskutečnil již šestý ročník akce Evžen. Tuto akci každoročně pořádáme spolu s dalšími dobrovolníky a kamarády kolem programu PětP. Evžen je týmová hra, jejímž záměrem je zapojit do luštění a aktivit nejen děti, ale i dospělé.

V minulých ročnících jsme s Evženem zažili sbírání kuliček na Žižkově, skládání puzzle na Malé Straně, sbírání písmenek pod Petřínem, zachránili jsme Evžena v Havlíčkových sadech a loni jsme se pod Evženovým vedením zapojili do natáčení filmu v Chuchelském háji.

Letošní ročník jsme pojali lehce intergalakticky - celý se odehrával v kosmu, ačkoliv fyzicky jsme se nacházeli v pražské Stromovce. Evžen se vydal do vesmíru, ale zjistil, že prostředí vzdálené planety není úplně přívětivé a je třeba se urychleně vrátit zpět na Zem. K tomu bylo potřeba sestavit raketu z komponent, které mohly týmy získat na několika stanovištích.

Účastníci dorazili na start i přes nepříliš příznivé počasí. Na začátku byli rozděleni do osmi týmů, obdrželi úvodní dopis od Evžena a vyrazili hledat Evženovu základnu. Evžena zde už nezastihli, mohli alespoň využít zásoby, které tu po něm zůstaly. Evžen měl promyšleno vše dopředu a zanechal tu instrukce, jak nalézt jednotlivé komponenty potřebné pro stavbu rakety - palivo, motor a raketový plášť.

Cesty za jednotlivými komponentami byly popsány formou dopisů a doplněny šiframi. Ke vstupu na stanoviště musely týmy získat i heslo. Týmy se statečně ujaly luštění a aktivit i při neustávajícím mrholení. V polovině hry už se počasí naštěstí trošku umoudřilo.

Po získání všech komponent se mohly týmy vydat na cestu k místu vhodnému pro start rakety. Každoročně bojujeme s tím, že týmy dorazí do cíle s různými časovými rozestupy. Letos jsme poprvé vyzkoušeli připravit delší a kratší variantu a vyplatilo se! Delší varianta byla rozhodně dobrodružnější, protože vedla ulicemi Holešovic a zahrnovala interakci s reálnými místy jako je třeba čokoládová kavárna s opravdovým Evženem nebo obchod se spreji. Při kratší variantě týmy naopak ocenily, že mohou jít už na pohodu a nemusí se tolik hnát.

Samotným vyvrcholením byla stavba raketky z PET lahví, kde palivem byl ocet a motorem jedlá soda, což při spojení vyvolalo chemickou reakci, která umožnila raketku vymrštit do vzduchu. Byla to skvělá podívaná nejen pro účastníky akce, ale i pro nic netušící návštěvníky parku. Poté už následoval přesun do tepla, sdílení dojmů ze hry s ostatními týmy, již tradiční rozdávání diplomů a perníčků a porcování dortu.

Z organizátorského pohledu hodnotím akci za velice vydařenou vzhledem k energii a času, který jsme do toho mohli letos vložit. V rámci zpětné vazby se k nám dostalo i několik kritických připomínek týkajících se jednotlivých stanovišť a šifer, ale celkový prožitek účastníků (celkem 16 dětí a 17 dospělých) byl velmi pozitivní. Spousta z nich se již těší na příští ročník.

Závěrem bychom rádi poděkovali voňavé pekárně v Počepicích za každoroční perníčkové odměny, panu Rastislavu Betušovi za bezplatný pronájem šlapacích kár, Dušanu Pohankovi za grafické zpracování pozvánky a diplomu, Tomáši Pencovi za přípravu aplikace pro čtení NFC karet, kavárně Lajka za poskytnutí příjemného prostoru pro závěrečný rautík a v neposlední řadě Dortům Mishpuleen za přípravu úžasně vypadajícího a ještě lépe chutnajícího Evženovského dortu.                                                                                                                                                                                 Lenka Smejkalová