mock

Dokument projektu DOSLUŽ je na světě!

Na našem kanálu Youtube se můžete od dnešního dne podívat na dokument s názvem Dobrovolnictví v obci - jak na to?

Dokument je jedním z výstupů dvouletého projektu DOSLUŽ, do něhož jsme byli společně s dalšími organizacemi zapojeni a který vedla Národní síť Zdravých měst.

Více informací o celém projektu naleznete na našem webu v sekci Naše projekty.