mock

Dobrovolnický program T-Mobile odstartoval právě dnes!

Právě dnes jsme spustili dobrovolnický program pro zaměstnance společnosti T-Mobile. Do Dne pro dobrý skutek se může zapojit kterýkoli ze zaměstnanců.

HESTIA_T-mobile_2.jpg

Po téměř dvouměsíční přípravě jsme dnes spustili dobrovolnický program Den pro dobrý skutek společnosti T-Mobile. Program navazuje na již fungující tradici dobrovolnických dnů v T-Mobile a nově ho budeme spravovat právě my. Zaměstnanci se budou moci stát dobrovolníky celkem na 27 pobočkách T-Mobile v České republice, a budou se tak moci zapojit do života místních organizací.

Děkujeme společnosti T-Mobile za svěřenou důvěru. Jmenovitě potom děkujeme Evě Karasové a Simoně Dřízhalové za intenzivní spolupráci a společnou přípravu celého programu ke spuštění. Přejeme všem dobrovolníkům ať je každá dobrovolnická činnost naplňuje a všem organizacím, ať je pro ně energie a ochota dobrovolníků povzbuzením do jejich potřebné práce!

Za tým firemního dobrovolnictví HESTIA, Barbora Komberec Novosadová a Lenka Medalová