mock

Certifikát pro naše akreditované kurzy

Od zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí a Fondu dalšího vzdělávaní jsme získali potvrzení o úspěšném absolvování dobrovolného auditu.

certifikat.jpg

V červnu jsme se zúčastnili dobrovolného auditu realizovaného v rámci projektu "Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách" u akreditovaných vzdělávacích programů:

Úvod do supervize v pomáhajících profesích

Management dobrovolnictví I.

Management dobrovolnictví II.