mock

Cena SozialMarie

Náš dobrovolnický program 3G - Tři generace se uchází o cenu publika v rámci mezinárodní ceny sociálních inovací SozialMarie! Podpořte nás a dejte nám hlas!

logo_hoeller.jpg

 

 

 

 

Pro koho je určena cena Sozial Marie?

Je to mezinárodní cena určená realizátorům projektů, kteří se zabývají aktuálními sociálními problémy. Ty musí být ověřené praxí a měly by vykazovat známky udržitelnosti v budoucnosti. Zúčastnit se mohou projekty z celého Česka, Maďarska a Rakouska. Pro projekty z Chorvatska, Německa, Polska, Slovenska a Slovinska platí, že by měly být realizovány ve vzdálenosti max. 300km vzdušnou čarou od Vídně.

 

Proč jsme přihlásili 3G?

Program 3G - Tři generace splňuje veškeré podmínky k tomu, aby mohl být úspěšným zájemcem o cenu SozialMarie. Je původním a inovativním projektem HESTIA, vznikl v roce 2011. Zaměřuje se na aktuální sociální problémy - na izolované rodiny na straně jedné a izolované občany 50+ na straně druhé a úžasným způsobem tyto dva světy propojuje. Je poslatven na vzájemném vztahu, dobrovolnosti a lidskosti.
Program 3G je dobrovolnický program, propojuje osoby 50+ a rodiny s dětmi, ty z nich, kdo nemají možnost mezigeneračního soužití a touží po ní. Úspěšně se rozšířil do dalších středisek v celé České republice, kde bezvadně funguje - České Budějovice, Jičín, Kroměříž, Opava, Ústí nad Labem.
K 31.12.2014 fungovalo v Praze již 14 vztahů programu 3G, společně s ostatními středisky je to celkem 31.
Hlavní cílem programu 3G je vytvoření pozitivního dlouhodobého vztahu mezi dobrovolníkem a rodinou, podpora mezigeneračního soužití, solidarity a soudržnosti mezi generacemi. Umožňuje izolovaným lidem 50+(bez vlastní rodiny a vnoučat) včasnou přípravu na stáří vytvořením pozitivních vztahů k izolované rodině (bez vlastních prarodičů) a k dalším lidem v jejich okolí (ostatním dobrovolníkům). Předpoklad je, že na základě pravidelného setkávání vznikne mezi účastníky pevný vztah, dobrovolník se stane blízkou osobou, které s přicházejícím stářím pak rodina vrátí "investice" do ní vložené.

 

Proč by si 3G zasloužilo vyhrát?

Mezigenerační vztahy mají zásadní význam pro rozvoj jedince i společnosti a pro kvalitu života v každém věku. Dobrovolníci 50+ přinášejí do rodin řadu pozitivních hodnot. Seniorská generace hraje v rodinném životě nezastupitelnou roli, jež se začala v minulé dekádě vytrácet a nyní je zapotřebí znovu začít využívat její potenciál. Program 3G - Tři generace přináší pozitiva všem třem zúčastněným stranám – seniorům-dobrovolníkům, dětem i rodičům.
Zaměření programu 3G - Tři generace na vztah nikoli na odvedenou práci je skutečně inovativní a i koordinátorům dosažené zkušenosti z programu 3G přináší nemalou radost. Program byl dobře odstartován, rádi bychom v něm pokračovali a šířili jej dále.
Přejeme si, aby se program stal známou a využívanou možností vedoucí ke společenskému uplatnění seniorů, běžnou součástí přípravy na stáří a stárnutí občanů 50+,možností aktivizace a zábavy osamělých seniorů, možností jak navázat vztah s mladší generací, jak předat své letité zkušenosti a současně jak s mladými „omládnout“ a jak se od nich něco nového přiučit, jak naučit děti pozitivně vnímat stáří a zároveň věříme, že na základě vzniklého podpůrného vztahu zprvu zaměřeného více na pomoc rodině a dětem, se ve skutečném stáří pomocné role obrátí.

 

PODPOŘTE NÁS A DEJTE NÁM HLAS!

Hlasovat můžete na odkazu níže (hlas je nutné potvrdit kliknutím na odkaz, který Vám přijde emailem...) až do konce února.
Odkaz: http://1url.cz/rIuN

DĚKUJEME!