mock

3G v knihovnách

11.11. a 20.11. jsme prezentovali v prostorách Městské knihovny na Smíchově a v pobočce Břevnov náš dobrovolnický program 3G - Tři generace.

pohled-do-publika-2.JPG

Na besedě proběhla prezentace programu 3G pod vedením koordinátorek, a pak již byl prostor pro sdílení konkrétní zkušenosti, kterou mají s programem již zapojení dobrovolníci, kteří byli na besedě také přítomni. Během celé prezentace panovala velmi příjemná atmosféra, účastníci se nebáli dotazů a diskuze.

 

 

 

Za spolupráci velmi děkujeme vedoucím knihoven a dalším zaměstnancům, zejména pak paní Alexové, paní Laubové a paní Filipové. Moc děkujeme i našim dobrovolníkům, kteří se svým příspěvkem přišli obohatit všechny účastníky – paní Blance, paní Zdence a panu Mírovi. Jsme rádi, že myšlenku potkávání a propojování tří generací můžeme úspěšně šířit dál!!