Knihovna publikací o dobrovolnictví a sociálních službách

Zájemcům o další vzdělávání nejen v oblasti dobrovolnictví nabízíme velké množství českých i zahraničních publikací v naší knihovně.

Naleznete zde množství českých i zahraničních publikací nejen z oblastí dobrovolnictví a neziskového sektoru, ale také z oblastí fundraisingu, psychologie, sociologie či sociální práce.

Pokud si budete chtít půjčit nějakou knihu z naší knihovny, máte povinnost se řídit Knihovním řádem, který vstoupil v platnost 15. 10. 2014.


Knihovna nemá přesně stanovené návštěvní hodiny. Je nutné si předem domluvit schůzku se správcem knihovny. Pokud přijdete bez ohlášení, může se stát, že nebudete moci být obslouženi. Správcem knihovny HESTIA je Kristýna Chmelová.
Telefon: 257 328 901

 

Těšíme se na Vaši návštěvu!