Knihovna publikací o dobrovolnictví a sociálních službách

Zájemcům o další vzdělávání nejen v oblasti dobrovolnictví nabízíme velké množství českých i zahraničních publikací v naší knihovně.

Naleznete zde množství českých i zahraničních publikací nejen z oblastí dobrovolnictví a neziskového sektoru, ale také z oblastí fundraisingu, psychologie, sociologie či sociální práce. Seznam knih k zapůjčení je možné si vyžádat u správce knihovny.

Pokud si budete chtít půjčit nějakou knihu z naší knihovny, máte povinnost se řídit Knihovním řádem.


Knihovna nemá přesně stanovené návštěvní hodiny. Je nutné si předem domluvit schůzku se správcem knihovny, kterým je Kristýna Chmelová.
Telefon: 257 328 901

 

Těšíme se na Vaši návštěvu!