mock
Naše dobrovolnické programy
Zobrazit všechny
Program Pět P

Program Pět P

Na základě mnohaletých zkušeností s prací s dětmi se snažíme prosadit myšlenku, že děti nepotřebují tolik hmotné statky jako dlouhodobou podporu, cit a zájem stabilní osoby. O jakkoli ohrožených dětech to platí dvojnásob.

Pověřen k sociálně právní ochraně dětí je program Pět P preventivní programem pro děti ve věku 6 - 15 let založeném na kamarádském vztahu dítěte s dospělým dobrovolníkem. Je určen dětem, jejichž zdravý vývoj je ohrožen nepříznivými vlivy a kterým by jakkoliv mohl prospět hodnotný vztah s dobrovolníkem - kamarádem. Nabízí pomoc dětem, které si obtížně hledají kamarády právě díky svým zdravotním, rodinným, výchovným, sociálním či jiným znevýhodněním.

zobrazit více

Program 3G - tři generace

Program 3G - tři generace

Vznikl v roce 2011 a vychází z pravidel osvědčeného programu Pět P. Hlavní cíle programu 3G - tři generace jsou vytvoření pozitivního dlouhodobého vztahu mezi dobrovolníkem a rodinou, podpora mezigeneračního soužití, solidarity a soudržnosti mezi generacemi. HESTIA provozuje středisko v Praze a zároveň koordinuje ostatní střediska v České republice (Jičín, Kroměříž, Opava, Ústí nad Labem, České Budějovice, nově Františkov nad Ploučnicí, Kadaň, Olomouc, Karlovy Vary).

zobrazit více

Program KOMPAS

Program KOMPAS

Sociálně-preventivní dobrovolnický program KOMPAS pro děti v Praze. Název programu KOMPAS vznikl z klíčových slov: KOMunikace, PArtnerství, Spolupráce. Základní myšlenkou programu KOMPAS je poskytnout širší skupině znevýhodněných dětí a mládeži hodnotné trávení volného času, zábavu a přátelství ve skupině, dobrovolníkům pak možnost vedení skupiny a získání kvalitní praxe, při které si vyzkouší sebe sama a svůj potenciál.

zobrazit více

Ty a já

Ty a já

Dobrovolnický program Ty a já vychází z principu mentoringového vztahu (stejně jako programy BBBS - Pět P) a je speciálně zaměřen na děti v náhradní rodinné péči. Dítěti přináší aktivní možnost trávení volného času, pozitivní vztahovou zkušenost a možnost zažít  si bezpečně proces navazování, rozvoje a ukončování vztahů. Pro náhradní rodiče je vítaným odlehčením. V případě, kdy jsou děti v pěstounské péči u prarodičů se ukazuje jako velmi prospěšné, když dítě tráví čas s dospělým dobrovolníkem, který vyplňuje dítěti generační propast, která mezi dítětem a prarodičem je.

zobrazit více