Přeskočit na menu stránky
Přeskočit na hlavní menu
Přeskočit na menu články a galerie
Přeskočit na obsah


Občanské sdružení Hestia

Organizace HESTIA působí v ČR již od roku 1993, nejdříve jako nadace a od roku 1998 jako občanské sdružení.

Hlavním posláním HESTIA je propagace, rozvoj a podpora dobrovolnictví v České Republice.

V souladu s tímto posláním realizujeme řadu projektů zaměřených na rozvoj dobrovolnictví v různých typech organizací, máme vlastní dobrovolnické programy a snažíme se zviditelnit přínos dobrovolníků v médiích a zároveň jejich oceňováním dobrovolnickou cenou Křesadlo

S dobrovolníky se můžete setkat ve zdravotnictví, sociálních službách, sportu, kultuře, ochraně životního prostředí, při práci s dětmi a mládeží i jinde. A je zřejmé, že počet lidí, kteří chtějí pomáhat svému okolí bez nároku na honorář, stále roste.

My v HESTIA věříme, že je to i díky naší práci.

Podpořit nás můžete peněžními příspěvky i nefinanční činností.
Zapojte se do našich projektů nebo nás třeba jen šiřte po síti

POSLEDNÍ ČLÁNKY

Lucka ve Veroně

Vydáno: 16. 4. 2014
Příběh dobrovolnice na Evropské dobrovolné službě ve Veroně.

článek v Pražském deníku

Vydáno: 31. 3. 2014
Odkaz na rozhovory oceněnými dobrovolnicemi KŘESADLO 2013 v Praze.

Tomáš Klouček - oceněný dobrovolník KŘESADLO 2013

Vydáno: 27. 3. 2014
Medailonek dobrovolníka oceněného Křesadlem 2013 v Praze.

Kristýna Hrubá - oceněná dobrovolnice KŘESADLO 2013 Praha

Vydáno: 27. 3. 2014
Medailonek dobrovolnice oceněné Křesadlem 2013 v Praze.

Martin Řeháček - oceněný dobrovolník KŘESADLO 2013 Praha

Vydáno: 26. 3. 2014
Medailonek dobrovolníka oceněného KŘESADLEM za rok 2013 v Praze.

Sabahudin Dino Čečo - oceněný dobrovolník KŘESADLO 2013 Praha

Vydáno: 26. 3. 2014
Medailonek dobrovolníka oceněného KŘESADLEM za rok 2013 v Praze.
Aktuální akce
Děkujeme DDM Klamovka za bezplatné poskytnutí prostor na akce Programu Pět P

Děkujeme za volné vstupenky pro děti a dobrovolníky Pět P

HESTIA NDC na YouTube
Přihlašte se na e-learning: www.zapojme.se
PROJEKTY O.S. HESTIA
Pět P je dobrovolnický program určený dětem ve věku 6-15 let. Program funguje na principu přátelského vztahu dítěte s dospělým dobrovolníkem, schází se nejméně po dobu 10 měsíců na jedno odpoledne v týdnu a věnují se volnočasovým aktivitám.
3G je dobrovolnický program určený předškolním a školním dětem. Cílem projektu je navíc podpora mezigeneračního soužití, podpora solidarity a soudržnosti mezi generacemi, protože dobrovolníkem je zde osoba 50+.
KOMPAS je dobrovolnický program určen dětem ve věku 7-15 let, kterým mohou prospět kamarádské vztahy v malé skupině šesti dětí a dvou dospělých osob. Skupinka se schází jednou týdně po dobu 5ti měsíců.
KŘESADLO. Jde o symbolické poděkování těm, kteří zdarma svůj volný čas věnují obecně prospěšným činnostem, pomáhají postiženým lidem či vedou různé organizace, které rehabilitují myšlenku dobrovolnictví.
CS EN