mock

Program Pět P

Na základě mnohaletých zkušeností s prací s dětmi se snažíme prosadit myšlenku, že děti nepotřebují tolik hmotné statky jako dlouhodobou podporu, cit a zájem stabilní osoby. O jakkoli ohrožených dětech to platí dvojnásob.

Pověřen k sociálně právní ochraně dětí je program Pět P preventivní programem pro děti ve věku 6 - 15 let založeném na kamarádském vztahu dítěte s dospělým dobrovolníkem. Je určen dětem, jejichž zdravý vývoj je ohrožen nepříznivými vlivy a kterým by jakkoliv mohl prospět hodnotný vztah s dobrovolníkem - kamarádem. Nabízí pomoc dětem, které si obtížně hledají kamarády právě díky svým zdravotním, rodinným, výchovným, sociálním či jiným znevýhodněním.

Program Pět P

 

O programu

 

Pět P (Pomoc, Přátelství, Podpora, Péče a Prevence) je dobrovolnický program určený dětem a mládeži ve věku 6-15 let, které to mají jakýmkoli způsobem v životě složitější, než jejich vrstevníci. 
 
Program umožní dítěti celoročně se každý týden vídat se svým vlastním dobrovolníkem - kamarádem, který je mu oporou a podporou v těžké situaci, je odlehčením a možností něco příjemného zažít a zasmát se, vyslechne, poradí, pomůže, případně vyhledá pomoc. Kroužky dítě po čase přestanou bavit, když zjistí, že nemá na to, být úspěšný. S dobrovolníkem dítě zjistí, že si může aktivitu užít, i když zrovna není mistrem světa a může si ozkoušet v průběhu roku různé aktivity a hlavně naučí se je samostaně vyhledávat (zejména takové, na jaké má - tzn., že jsou zadarmo), radovat se z toho, co může a nesmutnit z toho všeho okolo, co nemůže, když k němu osud nebyl zrovna vstřícný nebo spravedlivý....
 
Dlouhodobý vztah dítěte s dobrovolníkem vytváří prostor pro růst sociálních dovedností, posilovat sebevědomí dítěte a rozšířit jeho motivaci k navazování přirozených vrstevnických vztahů. 
 
Dítě má tak nového "člověka pro sebe", který na něj má čas, má se komu svěřit, s kým si hrát, rozvíjet své dovednosti nebo získat nové. Díky tomu může postupně nabývat zdravé sebejistoty a osvojovat si prosociální vzorce chování i prožívání. Dobrovolník je zde v roli průvodce, ne vůdce.
 
 
 
Program Pět P Praha má pověření Magistrátu hl. m. Prahy k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.
Program Pět P Praha je akreditovaný u Ministerstva vnitra ČR podle zákona o dobrovolnické službě.

Jak se zapojit jako dobrovolník

Zapoj se do programu Pět P a staň se velkým Kamarádem jednoho menšího Kamaráda.

 

Co je potřeba? 

Věk nad 18 let a mít čas 2-3 hodiny týdně na schůzku s dítětem a k tomu jedenkrát měsíčně na skupinovou supervizi. Během roku pořádáme 2-3 vstupní výcviky. Seznámíte se s typologií klientů programu, vyzkoušíte si, jak zvládat krizové situace, získáte detailní informace o tom, co vás v Pět P může potkat. Účast na výcviku vás nezavazuje k účasti v programu.
 

Uvažujete o tom, že se stanete dobrovolníkem?

 
Zde je několik důvodů pro:
 
Jedno odpoledne týdně můžete aktivně odpočívat. S mladším kamarádem lze zažít vztah, který bude pro vás nový a může vás obohatit. Máte šanci si vytříbit své komunikační dovednosti a odnést si nové zkušenosti. Během občasných akcí či tábora potkáte zajímavé lidi. Absolvujete s námi vstupní výcvik, budete mít k dispozici odbornou podporu koordinátorů a skupinové supervize. Nemusíte mít žádné speciální vzdělání - tento program stojí na vaší tvořivosti a spontaneitě. Ve vztahu s dítětem nejste v roli poučující, vševědoucí a nikdy nechybující osoby, ale jste zde "za sebe".
 
Máte-li zájem o další informace, vyplňte prosím dotazník dobrovolníka anebo se ozvěte na naše kontakty.
 

Dobrovolníci Pět P

Naši dobrovolníci odvádějí v rámci programu Pět P nedocenitelnou práci, někteří z nich proto byli ocenění prestižní cenou Křesadlo, cenou pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci:

   Za rok 2006 Zuzana Němečková      Za rok 2007 Kateřina Kociánová

   Za rok 2008 Dana Boráňová             Za rok 2009 Ivo Dostál

   Za rok 2011 Kateřina Červená          Za rok 2014 Lenka Smejkalová


 

Příběhy dětí z Pět P

Než děti přijdou do programu Pět P,  jsou často z různých důvodů terčem posměchu či nenávisti okolí. Nemají kamarády, nemají  podporu, nemají zájmy, nemají dostatek zdravého sebevědomí, zkrátka nemají to vůbec jednoduché... 

Dospělý Kamarád dobrovolník pomáhá jejich trauma zmírnit, přijímá dítě takové, jaké je, stává se jeho neformálním vzorem a často taky jeho prvním úspěchem v mezilidských vztazích. Prvním úspěchem, který ovšem dokáže dítě  nastartovat "správným" směrem.

(jména byla z důvodu ochrany osobních údajů změněna)

 

Petr (11) žil s mámou, která je mentálně postižená a starší šestnáctiletou sestrou neustále po azylových domech. Nejstarší sourozenec je v ústavu pro mentálně postižené. O chod domácnosti se víceméně stará sestra, máma není příliš schopná tuto péči zabezpečit. Otec je ve výkonu trestu pro neplacení výživného. Konečně se jim podařilo dostat sociální byt, ovšem bez jakéhokoli vybavení. Péťa je velmi samostatný šikovný kluk. Nikdy neměl možnost zúčastnit se tábora, kroužků a dalších zájmových činností, které nejsou zadarmo. Děti se mu posmívají kvůli jeho mámě, ale taky kvůli tátovi, protože je v kriminále a taky proto, že neměli kde bydlet a ještě navíc kvůli tomu, že šišlá... 
 
Dobrovolnice Šárka je už víc než rok jeho "vrbou", člověkem, kterému se lze se vším svěřit, který podpoří a povzbudí v časech dobrých i zlých. Šárka se s Péťou nepřestala vídat a nepřestala mu být oporou ani v době,  kdy se Péťa dostal do zařízení pro děti vyžadující okamžitou péči a alespoň jedno odpoledne každý týden mu pomáhá přijít na jiné myšlenky.
 
 
Maruška (15) je "zakřiknutá" mladá slečna. Byla po narození dána do kojeneckého ústavu, po několika letech byla svěřena do péče babičce. Její rodiče o ní od malička nejevili zájem, v jejich historii se objevuje trestná činnost i drogy. Babička je však vážně nemocná, v současné době téměř upoutaná na lůžko, veškeré záležitosti vyřizuje lehce mentálně postižený dědeček. Rodina je velmi sociálně slabá, nezřídka se stává, že děda prohrabuje popelnice. Na tábor Marušce přispívá MČ, na kroužky však rodina peníze nemá. Maruška nosí staré prádlo, které je cítit a které je jí již malé. Z důvodu nemoci nohou potřebuje speciální boty, které stojí nemalé peníze. Na Vánoce si přála boby, které ale nedostala. Nemá žádné sportovní a jiné vybavení. Je ve věku (15), kdy jí zajímají ozdoby, korálky a náramky či šminky, ale nikdo jí je nepořídí. Miluje koně, ale to je sakra drahá záležitost! Jen pevné rodinné pouto a vztah je to, co jí pomáhá spokojeně žít. Spokojeně, dokud nepřijde do styku s dětmi, které se jí smějou...
 
Maruška je v Pět P už od svých šesti let. Nyní má třetí rok už svoji třetí dobrovolnici. S těmi předchozími se ale čas od času také vídá, chodí je navštěvovat a pomáhá jim s jejich vlastními malými ratolestmi, a tím se učí něco, co sama neměla možnost dostat. S Lenkou se občas věnuje ručním pracem, jindy chodí na výlety a hlavně si hodně povídají. O čem? O všem a v současné době i o důležitých holčičích věcech, prvních láskách a všem, co k tomu patří, o výběru školy, o práci, o smyslu a hodnotě peněz, zkrátka o životě!
 
 
Pavel (12) žije s mámou, která se pohybuje na vozíku. Má několik sourozenců a žijí ve velmi malém bytě, kde se ale dokáží vejít i s papoušky a máminým asistenčním psem, kterého všichni milují. Pavlík je odmalička hyperaktivní, nevydrží postát na jednom místě, soustředit se na činnost, ani si neumí pohrát s dětmi na hřišti. Do spolužáků neustále strká, bere jim věci, křičí v hodinách, přichází a odchází, jak se mu zlíbí…zkrátka děti ho ke společným hrám nevyhledávají, ba naopak! A taky učitelé s ním těžko vycházejí (a on s nimi). Pavlík má za sebou několik pobytů na dětské psychiatrii, několik změn škol.
 
Anna je Pavlova dobrovolnice již druhým rokem. Zvládá Pavlovy nálady, dokonce si je i užívá, dokáže s ním v klidu komunikovat o čemkoliv. S Pavlem si společně užívají každou schůzku – procházkou, výletem do ZOO, kopáním do míče na hřišti… Pavel se těší, s jakým nápadem zase Anička přijde. Společně už prozkoumali a prolezli různá pražská zákoutí, zapomenuté plácky na fotbal a tajuplné uličky. Co asi podniknou dnes? Že by šli omrknout nové hřiště na Petříně?
 

Program Pět P pomáhá ročně více než 60-ti  znevýhodněným dětem, jejich příběhy jsou různé -   S Frantíkem nikdo nekamarádí kvůli jeho hyperaktivitě, je nesnesitelné, jak do každého strká a na co sáhne, to zničí, Honzovi diagnostikovali atypický autismus a nerozumí si s vrstevníky stejně jako třeba Petra, které změřili IQ v pásmu geniality, Ivě se rozvádějí rodiče a uzavřela se do sebe, trpí, když se doma hádají a nemá nikoho, s kým by si o tom mohla popovídat...

Historie Pět P

 
Program Pět P pochází z USA, kde již přes sto let funguje jeho obdoba Big Brothers, Big Sisters. V první polovině devadesátých let se tento severoamerický program (je populární i v Kanadě) začal orientovat na popularizaci hnutí po světě. Byla založena mezinárodní asociace Big Brothers, Big Sisters International, která se v čele se svou prezidentkou Dagmar McGill a podporou Open Society Fund (OSF) zaměřila na země východní Evropy.
 
V mezinárodním měřítku jsme jakožto Asociace Pět P v ČR "národním členem" Big Brothers Big Sisters International www.bbbsi.org, která se rozrostla již do 35 zemí světa. V tradičních zemích, kde metodika programu vznikla, je program velmi populární. V USA existuje přes 500 poboček, v Kanadě 150. V polovině devadesátých let se začal šířit i do východní Evropy. V Polsku lze napočítat 50 center, program se ustanovil v Pobaltí i na Balkáně. 
 
V ČR funguje program Pět P od roku 1996 a stačil se rozšířit do více než desítky měst po republice. Zprvu fungoval v rámci OSF, roku 1996 jej převzalo čerstvě vzniklé občanské sdružení HESTIA jako svůj pilotní program. HESTIA totiž jako své poslání deklaruje "rozvoj a podporu dobrovolnictví". Od té doby pod její patronací vznikly další dobrovolnické programy, program Pět P je však nejstarší a nejrozšířenější z nich.
 
HESTIA je zakládajícím členem Asociace Pět P v ČR, která vznikla v roce 1999, aby koordinovala úsilí jednotlivých center. Jednotlivé regiony spojuje společná základní metodika, její aplikace se však liší a přizpůsobuje místním podmínkám.
 
Do dubna r. 2002 bylo centrum Programu Pět P Praha na Praze 3 v Prokopově ulici (dům OSF). Poté se přestěhovalo do prostor v Praze 5 na Andělu a vzniklo i druhé centrum na Praze 1, Na Poříčí. Tato centra vedle sebe fungovala až do konce roku 2005. Od počátku roku 2006 se obě pobočky opět sloučily do jednoho velkého pražského centra, jehož sídlo zůstává na Andělu, Štefánikova 21, Praha 5.

Tým a kontakty

Telefon: 728 006 514, 257 328 901
 

koordinátorky a sociální pracovnice

 

 

 

 

 

 

koordinátorka dobrovolníků

Mgr. Zuzana Hasanová

Mgr. Petra Mančušková

Aneta Rybáříková, DiS.

 

Mgr. Radka Šimková Koutová - na MD

Mgr. Monika Caudrová Redmerová - na MD

Mgr. Alena Hladíková - na MD

 

 

 

supervizor dobrovolníků

supervizor pracovního týmu

lektor výcviku dobrovolníků

psycholog, psychodiagnostik

vedení rodičovských skupin

Mgr. Tomáš Řezníček

Mgr. Monika Havlíčková

 

Mgr. Adriana Hajová, Mgr. Zuzana Brodilová

Mgr. Tomáš Řezníček, Mgr. Zuzana Bílková

garant programu, psycholog

psycholožka

ekonomka

PhDr. Jiří Tošner

PhDr. Olga Sozanská

Mgr. Renata Steinbauerová

 

Spolupracující organizace

 

                

 

Děkujeme za podporu

 

Program Pět P Praha je v současnosti financován Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Hlavním městem Praha, Městskými částmi Praha 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 a 14, podpořen ETELA, o.p.s., Diplomatic Spouses' Association z.s., Nadace Terezy Maxové dětem, NESTLÉ Česko s.r.o., AWAC, spol. s r.o., EY Česká republika, CS Development s.r.o a ComAp a.s.

 

Dále děkujeme:

Sabině Bouberlové, Jindrovi Rusínovi, Ivovi Dostálovi, Evě Kubalové, Zuzce Humplové, Janě Rudyšové, Elišce Dostálové, Jirkovi Němečkovi, Petře Jahelkové, Nikole Veselské, Alešovi Doubkovi a Zuzce Pachmanové děkujeme za poskytnutí odměn, kostýmů a dalšího materiálu na letní tábor 2017 a pomoc s jeho přípravou. Manželům Plesnivým děkujeme za velice laskavé zajištění přepravy táborového materiálu. Alešovi Doubkovi děkujeme za opravdu velkorysé zapůjčení svého auta. Martině Tománkové, dvorní designérce, moc děkujeme za opět nádherný táborový diplom. Za vynikající táborové fotografie děkujeme dobrovolnici Magdě Vrbové. Všem vedoucím děkujeme za nasazení, radost a péči, kterou přípravám, celému táboru a dětem dali!

Dobrovolníkovi Jindrovi Rusínovi za originální nápad na narozeninový dárek a získání tak finanční podpory pro dětský letní tábor.

Organizaci Člověk v tísni, o.p.s. za umožnění zástupkyni programu Pět P účastnit se vzdělávacího semináře v holandském Leewardenu.

Dobrovolnicím Lence Smejkalové, Sašce Zvarikové a jejich týmu za přípravu intergalaktické akce Evžen 2017.

Za podporu akce Evžen 2017 voňavé pekárně v Počepicích za každoroční perníčkové odměny, panu Rastislavu Betušovi za bezplatný pronájem šlapacích kár, Dušanu Pohankovi za grafické zpracování pozvánky a diplomu, Tomáši Pencovi za přípravu aplikace pro čtení NFC karet, kavárně Lajka za poskytnutí příjemného prostoru pro závěrečný rautík a v neposlední řadě Dortům Mishpuleen za přípravu úžasně vypadajícího a ještě lépe chutnajícího Evženovského dortu.

Dobrovolnici Zuzce Pachmanové za zajištění volných vstupenek pro děti a dobrovolníky na veletrhy.

Dobrovolnici Andrejce Komárkové za poskytnutí rozhovoru zástupci platformy Rise and Shine o dobrovolnictví v programu Pět P.

Srdečně děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám ochotně pomohli při malování kanceláře. Jmenovitě děkujeme Láďovi Šimkovi za zajištění materiálu, mnohou výpomoc a vždy dobrou radu. Jirkovi Hladíkovi, Jirkovi Valachovi, Mírovi Kučerovi, Petrovi Hasanovi, Ivovi Dostálovi a Matějovi Semerákovi za velkou pomoc při přípravě prostor a samotném malování. Janě Hostašové děkujeme za pomoc s následným zabydlením prostor a Báře Fořtové za sladkou podporu ze zázemí.

Naší milé patronce Kláře Doležalové a dalším laskavým dárcům za velkorysé vánoční obdarování dětí z programu Pět P.

Planetáriu Praha za nabídku zlevněného vstupného pro děti a dobrovolníky programu Pět P.

Bobové dráze Prosek za poskytnutí zlevněného jízdného pro děti a dobrovolníky programu Pět P.

Ice areně Letňany za laskavé darování volných permanentek na lední bruslení pro děti a dobrovolníky.

Manželům Kalašovým a firmě XCOPY s.r.o. za každoroční dar ve formě výroby propagačních hrnečků v hodnotě 4 000 Kč.

Šárce Jarošové za velkorysovou dobrovolnickou odbornou pomoc se systémem evidence v našich programech.

Honzovi Humplovi a Katce Albrechtové za ochotné vyjednání finanční podpory pro program Pět P.

ZŠ Na Smetance a konkrétně paní ředitelce Haně Vítové za bezplatné laskavé poskytnutí prostor pro Vánoční akci Pět P. Za poskytnutí materiálu na výrobu svíček děkujeme dobrovolníkům Jahelkovým. Dobrovolnicím Petře Myslíkové a Anežce Botlíkové děkujeme za nápad a realizaci vyrábění s dětmi. Dobrovolnici Aničce Dzurejové děkujeme za domácí džus a všem pekařům za vánoční cukroví.

Národnímu technickému muzeu za laskavé poskytnutí volných vstupenek do svých expozic pro děti a dobrovolníky programu Pět P.

Muzeu Karla Zemana za velkorysé poskytnutí volných vstupenek pro děti a dobrovolníky programu Pět P.

Dobrovolnici Aleně Kuklové za opětovné napečení výborných domácích sušenek pro děti, dobrovolníky i koordinátory našich programů.

Centru dohody a konkrétně dobrovolnici Míše Menclové za bezplatné poskytnutí krásných prostor na seminář pro dobrovolníky.

Studentské platformě osobního rozvoje Rise and Shine za poskytnutí finančního daru v hodnotě 3000Kč.

Pavlu Jahelkovi za opět skvělou organizaci již tradiční a oblíbené NejDrakiády.

Stanici přírodovědců a DDM Praha za opětovné velkorysé poskytnutí prostor pro promítání videa z letního tábora.

Dobrovolnici Sašce Zvárikové za prezentaci programu Pět P na gymnáziu PORG.

Martině Skřivanové za dobrovolnické zhotovení krásného originálního návrhu potisku triček a tašek programu Pět P. Firmě AWAC, spol. s.r.o. moc děkujeme za finanční podporu výroby tohoto textilu.

Týmu zaměstnanců poradenské společnosti E Y (dřívě Ernst & Young) za přípravu a realizaci zábavné hry pro děti na letním táboře 2016 a za zajištění odměn. Za podporu naší činnosti děkujeme dobrovolnici Petře Jahelkové.

Kláře Doležalové za finanční podporu umožňující několika dětem účast na letním táboře 2016 a zajišťující jim potřebné vybavení.

Firmě AWAC, spol. s.r.o. za finanční podporu letního tábora 2016.

Aleně Vallové, Petře Jahelkové, Barboře Fořtové a Janu Humplovi za poskytnutí odměn pro děti na letním táboře 2016 a pomoc s jeho přípravou. Martině Skřivanové moc děkujeme za krásný a originální táborový diplom. Za skvělé táborové fotografie děkujeme Janě Rudyšové. Všem vedoucím děkujeme za jejich skvělou a svědomitou přípravu a práci! 

Lence Smejkalové a jejímu týmu za zodpovědnou přípravu a organizaci opět výtečné akce Evžen 2016! Za dokonalé dorty děkujeme Míše Konopáskové z Mis Ha dorty. Panu Nejmanovi, vedoucímu střediska Ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy, děkujeme za bezplatné zapůjčení prostor s ohništěm v ZOO ve Velké Chuchli a panu Sechovskému za zapůjčení prostor DTJ Velká Chuchle za sníženou cenu. Za sladké odměny děkujeme Báře Fořtové.

Za velkorysou možnost bezplatného využívaní bowlingových drah pro děti a dobrovolníky našich programů panu Tomášovi Pecháčkovi, majiteli Bowling Celnice.

Bowling Celnice za poskytnutí slevy na hru při jednorázové akci pro děti a dobrovolníky našich dobrovolnických mentoringových programů.

Za dlouholetou podporu ve formě ročního polovičního vstupného pro děti a dobrovolníky programu SK MOTORLET.

Panu Šťastnému, majiteli firmy Zelenina do restaurací, za zdravou ovocnou svačinku pro děti a dobrovolníky na akci Mikulášská koulovaná v prosinci 2015.

Manželům Matouškovým ze Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí za bezplatné zapůjčení prostor pro konání Mikulášské koulované - předvánoční akce pro děti a dobrovolníky programů Pět P, KOMPAS a 3G

Stanici přírodovědců a DDM Praha za laskavé poskytnutí prostor pro promítání videa z tábora.

Firmě AWAC, spol. s r.o. za štědrou finanční podporu víkendového pobytu na farmě pro děti a dobrovolníky.

Statku u zvířátek, konkrétně majitelce Štěpánce Matějkové za možnost víkendového probytu dětí a dobrovolníků na jejím statku.

Paní Petře Kováčové a firmě Advent International za spoustu užitečného vybavení kanceláře a klubovny a odměn pro děti programu Pět P.

Dobrovolnici Janě Rudyšové za veškeré krásné fotografování na akcích a letním táboře Pět P.

Týmu zaměstnanců firmy Edwards Lifesciences za kreativní podporu letního tábora Pět P.

Martině Skřivanové za jako vždy překrásné diplomy pro účastníky letního tábora Pět P.

Všem skvělým dobrovolníků, kteří věnovali velký čas svých prázdnin, aby mohl letní tábor pro děti Pět P 2015 v pořádku a radosti proběhnout. Speciálně děkujeme všem, co pomohli nad rámec povinností (nákupem, odvozem materiálu, zajištěním či výrobou rekvizit na celotáborovou hru a dalším způsobem). Také děkujeme všem, co pomohli s přípravou tábora nebo přijeli dobrovolníky a děti podpořit alespoň na část pobytu.

Týmu zaměstnanců iQLANDIA Liberec, za to že se o nás pěkně celý den starali a mohli jsme tak s dětmi a dobrovolníky strávit báječný a užitečný den.

Všem našim ochotným dobrovolníkům, kteří zajistili odměny pro děti na letní tábor.

Nikole Veselské a Matějovi Semerákovi za výpomoc při Veletrhu sociálních služeb Prahy 1.

Panu Šťastnému, majiteli firmy Zelenina do restaurací, za zdravou svačinku pro děti a dobrovolníky na akci Evžen 2015.

Za opět krásné perníkové medaile na akci Evžen 2015 Elišce Hlaváčkové a perníkárně v Počepicích.

Za sladké odměny na akci Evžen 2015 dobrovolnici Báře Fořtové.

ZŠ Na Smetance za bezplatné poskytnutí prostor na slavnostní zakončení akce Evžen 2015 a za velice vstřícnou spolupráci.

Dobrovolnicím Lence Smejkalové, Sašce Zvárikové a jejich týmu za zodpovědnou přípravu a organizaci opět výtečné akce Evžen 2015!

Blance Vodičkové, dobrovolnici programu 3G-Tři generace, za štědrý dar, díky kterému jsme mohli uspořádat společnou akci Blančiny Budky a sestavit 20 nových ptačích budek.

DDM Praha a konkrétně Stanici přírodovědců za pomoc s pořádáním akce Blančiny Budky, zapůjčení prostor a komentovanou prohlídku areálu.

Václavovi Klapetkovi, Budka jako dárek, za slevu při nákupu stavebnic budek na akci Blančiny Budky.

Za materiál na výrobu buttonů firmě SEMPER Corporation s.r.o.

Paní Jitce Matouškové ze Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalajského údolí za bezplatné zapůjčení prostor pro konání Barborkovské předvánoční akce pro děti programu.

Emmě Smetana za možnost účasti a podpory z výtěžku na Dobročinném bazaru Emmy Smetana. A za pomoc s přípravou bazaru ochotným dobrovolnicím.

Lucce Šmejkalové za darované výborné čaje na dlouhé večerní supervize!

Vladimíře Nollové a Šárce Jakubcové za velice atraktivní vybavení na tábor. Co je to, ale neprozradíme! ;)

Aleně Vallové za štedré materiální dary Pětipéčku na odměny pro děti a vybavení klubovny!

Za poskytnutí prostor pro benefiční výstavu dětských kreseb "Jsme splu rádi" kavárně UMPRUM, za vystoupení na vernisáži výstavy účinkujícím Veronice Bellové, Emmě Smetana a Kláře Doležalové a za vytvoření a věnování výtvarných děl dětem a dobrovolníkům mentoringových programů. Za pomoc s organizací děkujeme všem zapojeným dobrovolníkům.

Za úžasnou organizaci drakiády dobrovolníkovi Pavlu Jahelkovi a všem drakiádníkům za účast!

Kláře Doležalové za věnování honoráře a umožnění účasti dětem na křtu desky Karla Gotta.

DDM Praha a konkrétně Stanici přírodovědců za bezplatné poskytnutí prostor na promítání videa z letního tábora.

Dobrovolníkům účastnících se letního tábora za velké nasazení v předtáborové přípravě i během samotného pobytu.

Studentům Přírodovědecké fakulty UK za zajištění atraktivního programu s chemickými pokusy pro účastníky letního tábora a Jiřímu Valachovi za skvělý nápad a organizaci akce.

Lanovému centru Dymník za poskytnutí skvělé ceny vstupného pro naše děti a dobrovolníky během letního tábora.

Firmě NESTLÉ Česko s.r.o. a dobrovolníkovi Ivovi Dostálovi za věcné ceny pro děti na letní tábor.

Za zajištění ochutnávky zdravé výživy Monice Domincové a společnosti Vitall.

Partě mladých dobrovolníků podpořených z projektu Think Big za upořádání a organizaci víkendové akce pro dobrovolníky mentoringových programů, sportovní víkendovky a dalších akcí pro děti a dobrovolníky.

Za organizaci skvělé akce pro dobrovolníky Petrovi Špičkovi a Dáše Bacíkové.

Za pomoc s hledáním finančních prostředků na provoz programu Pět P a za finanční podporu vybraných dětí programu Kláře Doležalové.

Za velkorysé poskytnutí prostor na akci Evžen DDM Praha, Klubu Klamovka. Za celou skvělou organizaci akce Lence Smejkalové a jejímu týmu. 

Dobrovolníkovi Vladimírovi Kučerovi a dalším členům kvarteta FOK za nádherné smyčcové vystoupení na předávání dobrovolnických cen Křesadlo 2013.

Za velkou pomoc při malování klubovny všem, kteří se jakkoli podíleli. Za velké nasazení zejména: Mírovi Kučerovi, Sašce Zvarikové, Jiřímu Kočiščákovi, Janě Rudyšové, Petru Špičkovi a dobrovolníkům z T-Mobile

ZOO Praha za dlouhodobě zlevněné vstupné pro děti a dobrovolníky programu.

Praha
MŠMT
MPSV
MVCR
AWAC
Nadace Terezy Maxové dětem
etela
DSAPrague
CS Development
EY
ComAp
NESTLÉ
MČ Praha 3
MČ Praha 4
MČ Praha 5
MČ Praha 7
MČ Praha 8
MČ Praha 9
MČ Praha 10
MČ Praha 14
MČ Praha 11