Zkouška profesní kvalifikace koordinátora dobrovolníků

HESTIA je autorizovanou osobou pro výkon zkoušky a udělení profesní kvalifikace koordinátora dobrovolníků.

Práce koordinátora dobrovolníků již není nezařaditelným povoláním, ale od podzimu 2014 se stala uznanou profesí v Národní soustavě povolání.

Jak je profese definována?

Povolání koordinátora byla přirazena 10. platová třída a je definováno takto: „Koordinátor dobrovolníků řídí specifické lidské zdroje – dobrovolníky a zajišťuje veškeré činnosti spojené s jejich činností v souladu s cíli organizace nebo projektu." Podrobnou charakteristiku profese koordinátora z hlediska potřebného vzdělání, měkkých dovedností, odborných znalostí a dovedností naleznete zde

Získání osvědčení

Osvědčení o profesní kvalifkaci koordinátora dobrovolníků lze získat po úspěšném vykonání zkoušky, zaměřené na dosavadní praxi a orientaci uchazeče v oblasti managementu dobrovolnictví. 

Doba trvání zkoušky a výše úhrady za zkoušku závisí na délce dosavadní praxe, absolvování kurzů i dalších zkušenostech uchazeče s managementem dobrovolnictví. Zkouška tak probíhá v rozmezí 3 - 5 hodin a výše úhrady činí 8 000 Kč (bez DPH), ovšem v případě prokázání a uznání předchozích vzdělávacích kurzů a zkušeností, může být částka adekvátně snížena až na 5 000 Kč (bez DPH).

Všechny informace k přípravě a průběhu zkoušky naleznete zde.

Pro získání přihlášky a dotazy ke zkoušce kontaktujte vedoucího metodického a vzdělávacího centra HESTIA, PhDr. Jiřího Tošnera: jiri.tosner@hest.cz

Na setkání s vámi a na diskuzi o managementu dobrovolnictví se těší autorizovaní zkoušející:
PhDr. Jiří Tošner, Mgr. Klára Ježková, Bc. Michaela Jandová