mock

Představujeme vám naši správní radu

Předseda správní rady                                

   Marek Vozka                       

            

Členové správní rady     

Mgr. Bohdana Břízová, Ph. D.   Ing. Barbora Chuecos        Bc. Kateřina Piechowicz      PhDr. Josef Slowík, Ph. D.