mock

Dárcovský program ETELA podporuje lidi se znevýhodněním

Program finančně podporuje mladé lidi do 18 let s tělesným, mentálním, či sociálním znevýhodněním pokrýváním jejich nákladů na pomůcky nebo speciální péči.

Administrujeme dárcovský program společnosti ETELA, o.p.s. , která se rozhodla podpořit děti a mladé lidi s tělesným, mentálním, či sociálním znevýhodněním.

Cílem programu je zvýšit kvalitu života těchto lidí a pomoci jim zapojit se do aktivit, které jsou jim vzhledem k jejich znevýhodnění obtížně dostupné.

Zatím poslední  vyhodnocení žádostí o příspěvek se konalo 2. března 2016. Bylo podpořeno celkem 67 žádostí v celkové výši 984 740,- Kč.

Podporu je možno získat na příklad na:                 
  • náklady spojené s osobní asitencí
  • pořízení pomůcek neproplácených pojišťovnami
  • úhradu pobytů s doprovodem
  • úhradu léčebných výloh, apod.
 
Komise zpravidla nepodporuje:
  • lázeňské a rehabilitační pobyty
  • nelze poskytovat příspěvky zpětně (tady na zboží či služby, které žadatel již uhradil/zakoupil/absolvoval)
 
Podmínky získání podpory:    
  • příjemce je ve věku do 18ti let a navštěvuje školské zařízení           
  • pomůcka či služba, resp. její část, není hrazena ze zdravotního pojištění, či z jiných nárokových zdrojů,       
 
K žádosti můžete přiložit dokumenty či fotografie ilustrující Vaši žádost. V případě zdravotního znevýhodnění můžete přiložit doporučení nebo zprávu lékaře, případně kopii průkazky ZTP.
 
Žádosti zasílejte do 31.1.2017 na adresu: 
HESTIA
Na Poříčí 12
110 00 Praha 1
 
Na obálku prosím viditelně napište "DÁRCOVSKÝ PROGRAM ETELA".
Výběrové řízení se zpravidla koná každý rok v březen/duben.